GIF ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวประเภทหนึ่ง

การสร้างภาพเคลื่อนไหวสำหรับไว้แสดงบนเว็บไซต์ นอกเหนือจากการสร้างด้วยโปรแกรม Flash แล้ว ซึ่งจำเป็นต้องเรียนรู้การใช้งานมากพอควร อย่างไรก็ตาม การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ GIF ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจและสามารถเรียนรู้ได้ไม่ยาก โดยมีหลักการดังนี้คือ การสร้างที่ละฉาก และกำหนดเวลาในการแสดงแต่ละฉาก จากนั้นบันทึกเป็นไฟล์ที่มีนามสกุล GIF แค่นี้เวลาเราเปิดด้วยโปรแกรม "Windows Picture and Fax Viewer" ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีอยู่แล้วใน Windows ก็จะสามารถเห็นไฟล์ที่เคลื่อนไหว แต่ถ้ายังหาโปรแกรมนี้ไมเจอ ก็สามารถ Insert ไฟล์ .GIF ไปแสดงที่โปรแกรม PowerPoint ก็ได้เช่นกัน

* สนใจลองทำตามตัวอย่างการสร้างภาพเคลื่อนไหว (ตัวอักษร) ด้านล่างนี้
Hello World Animation

วิธีสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย Photoshop CS3

Animation with Photoshop

 1. เปิดโปรแกรม Adobe Photoshop CS3 (CS4 ก็สามารถใช้ได้เช่นกัน)
 2. คลิกเมนู File เลือก New และกำหนดขนาดตามต้องการ
 3. คลิกเมนู Windows เลือก Animation เพื่อให้โปรแกรมแสดงหน้าต่าง Animation
 4. ทดสอบโดยการพิมพ์คำว่า "Hello" ในหน้าต่างที่สร้างขึ้น
 5. พิมพ์คำว่า "World" อีกคำหนึ่ง จะเห็นว่า Hello และ World อยู่คนละ Layer ด้วย (เช็คได้ด้วยการเปิด Windows -> Layers)
 6. เริ่มสร้างให้ภาพเคลื่อนไหว โดยการคลิกที่หน้าต่าง Animation ด้านล่าง เลือกหัวข้อ "Duplicates selected frames" (ไอคอนนี้จะอยู่ด้านข้างของไอคอนรูปถังขยะ)
 7. จะเห็นว่ามีหน้าต่าง เพิ่มขึ้นอีกหน้าต่างหนึ่ง
 8. คลิกที่หน้าต่าง Layers ให้คลิกรูป "ลูกตา" ให้หายไป สังเกตุที่หน้าต่าง Animation แต่ละหน้าต่างจะไม่เหมือนกัน
 9. คลิกที่คำว่า "0 sec." เลือกเวลาที่ต้องการให้แสดง เช่น 0.5 เป็นต้น หมายถึง ให้แสดงภาพนี้นานครึ่งวินาที
 10. กำหนดเวลาให้ทั้งสองหน้าต่าง (ควรกำหนดเวลาให้ต่างกันบ้าง เช่น .05 และ 1.0 เป็นต้น แล้วสังเกตุความเร็ว)
 11. คลิกปุ่ม Play จะเห็นว่าภาพเคลื่อนไหวแล้ว
 12. เวลาบันทึก ให้คลิกเลือกเมนู File เลือกคำสั่ง "Save for Web& Devices"
 13. ทดสอบเปิดไฟล์ดู (ดูตัวอย่างได้จากภาพด้านบน)Menu