เลือกข้อความ เรื่องง่ายแต่ก็ไม่เทคนิคการเลือก

โดยปกติการเลือกข้อความ ในเอกสาร Microsoft Word 2007?อาจใช้สำหรับเพื่อการปรับแต่งรูปแบบตัวอักษร การย้ายข้อมูล การทำสำเนา?หรือแม้กระทั่งการลบข้อมูล ดังนั้น อาจเป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับบางคน แต่คุณเชื่อหรือไม่ คนส่วนใหญ่กลับไม่ทราบเทคนิคในการใช้งานทั้งหมด? วันนี้เรามีคำตอบสำหรับผู้ใช้งาน Microsoft Word 2007?สำหรับมือใหม่ และมืออาชีพมาบอกต่อกัน..

รูปแบบการเลือกข้อความในเอกสาร Word 2007?

Selection Word 2007

  • เลือกเป็นคำๆ? - ให้คลิกเม้าส์เลือกคำที่ต้องการ และ?"ดับเบิลคลิก" คำนั้นๆ
  • เลือกเป็นคำๆ แต่ไม่ต่อเนื่อง - กดปุ่ม CTRL ค้าง จากนั้น ให้คลิกเม้าส์เลือกคำที่ต้องการและ "ดับเบิลคลิก" คำนั้นๆ
  • เลือกกลุ่มคำ ?-? ใช้เม้าส์คลิกและลากคลุมข้อความที่ต้องการ
  • เลือกทั้งบรรทัด - เลื่อนเม้าส์ไปต้นบรรทัด และคลิกเลือกบรรทัดที่ต้องการ
  • เลือกข้อความในแนวตั้ง - กดปุ่ม ALT ค้าง และคลิกลากลงมาในแนวตั้ง
  • เลือกจุดเริ่ม จุดท้าย - กดปุ่ม SHIFT ค้าง และคลิกจุดเริ่มต้น และจุดลงท้าย
  • เลือกทั้งย่อหน้า - เลื่อมเม้าส์มาต้นบรรทัดย่อหน้า จากนั้นกด ดับเบิลคลิก
  • เลือกทั้งเอกสาร - กดปุม CTRL + A เพื่อเลือกเอกสารทั้งหมด

การเรียนรู้การใช้งานที่ถูกต้อง จะสามารถทำให้เราทำงานได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น..

 


Menu