รับส่งเมลด้วย Microsoft Outlook 2007


วิธีการหนึ่งที่เป็นที่นิยมใช้งานในการส่งเมลถึงอีกคนหนึ่ง (หรือหลายคน) โดยที่ผู้รับไม่ว่าจะเป็น ผู้รับในช่อง To: และช่อง CC: ไม่ทราบว่าเราแอบส่งให้ใคร เราสามารถใช้คำสั่ง Bcc (Blind Carbon Copy) โดยการคลิกให้โปรแกรม Microsoft Outlook 2007 แสดง Bcc ได้ จากนั้นก็เลือกอีเมลที่เราต้องการส่งเพิ่ม? สำหรับการใช้งานใน Microsoft Outlook 2007 จะอยู่ในแท็ปของ Options ครับ

ขั้นตอนการ (แอบ) ส่งอีเมลสำเนาให้ผู้รับอื่น

Send Bcc Micrsoft Outlook 2007

  1. คลิกปุ่ม "New" เพื่อสร้างอีเมลใหม่ตามปกติ
  2. คลิกปุ่ม "Options"
  3. คลิกเลือก "Show Bcc"
  4. จากนั้นพิมพ์หรือเลือกรายชื่อเมลที่เราต้องการส่ง ในช่อง Bcc
  5. พิมพ์รายละเอียดของเมล์ และคลิกปุ่ม Send ได้เลย (เมื่อใส่รายละเอียดในเมลพร้อมแล้ว)

แค่นี้ผู้รับในช่อง Bcc ก็จะได้รับเมลของคุณ?โดยที่ผู้รับคนอื่นๆ?ที่คุณใส่ในช่อง To: หรือ Cc: ไม่มีใครทราบ แต่ในทางกลับกันผู้รับในช่อง Bcc จะทราบว่า คุณส่งเมลนี้ไปให้ใครบ้าง

?


Menu