ป้องกันเอกสารลิขสิทธิ์ด้วย Watermark

สำหรับเอกสารหรืองานที่เราต้องการป้องกันการทำซ้ำ หรือ copy ไปใช้ในงานอื่นๆ เราสามารถปกป้องงานขอเราได้ โดยการใส่ลายน้ำ หรือภาษาอังกฤษ เรียก "Watermark" ซึ่งจะฝังลงในเอกสารของเราแบบอัตโนมัติในทุกๆ หน้า watermark สามารถใส่ภาษาไทยได้ด้วย


วิธีใส่ลายน้ำใน Microsoft Word 2007

  1. เปิดงานเอกสารด้วย Microsoft Word 2007
  2. คลิกเมนูด้านบน "Page Layout"
  3. คลิกไอคอน "Watermark"
  4. จากนั้นจะมีตัวอย่าง Watermark ให้เลือก

  5. insert watermark 2007


  6. แต่ถ้าต้องสร้าง Watermark เอง ให้คลิกหัวข้อ "Custom Watermark"
  7. คลิกหัวข้อ Text watermark
  8. ในช่อง "Text" ให้พิมพ์ข้อความที่ต้องการ

  9. Printed Watermark


  10. จากนั้นคลิกปุ่ม Apply และ OK ตามลำดับMenu