ตารางไม่จำเป็นต้องสร้างจาก Excel


โปรแกรม Microsoft Word ได้เตรียมเครื่องมือในการสร้างตาราง (Table) มาให้พร้อมใช้งานได้ทันที เราสามารถตารางแบบรวดเร็วผ่านทางแท็ปเมนู? Insert ได้ง่าย ๆ พร้อมทั้งกำหนดจำนวนของ แถว (Row) และคอลัมภ์ (Column) ได้ทันที? สำหรับขั้นตอนการใช้งาน มีดังนี้

วิธีการสร้างตารางแบบรวดเร็วใน Word 2007


Insert Table Word 2007

  1. เปิดเอกสาร Word 2007
  2. เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่ต้งงการสร้างตาราง
  3. คลิกแท็ป Insert
  4. คลิกไอคอน หัวข้อ Table
  5. โปรแกรมจะแสดงตารางให้เลือก
  6. คลิกเลือก โดยการลากเม้าส์ จำนวน row และ column ที่ต้องการ
  7. จากนั้นปล่อยเม้าส์
  8. ตารางจะถูกสร้างให้อย่างอัตโนมัติ

?


Menu