ทำความรู้จัก Functin LOWER, PROPER, UPPER


Function LOWER, PROPER และ UPPER ทั้ง 3 คำสั่งนี้ ใช้สำหรับการปรับรูปแบบของตัวอักษรในเรื่องของตัวพิมพ์ เช่น ตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ เป็นต้น

รูปแบบ LOWER(text)

  • text?หมายถึง เซลล์ที่ต้องการให้ปรับขนาดเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กทั้งหมด

รูปแบบ PROPER(text)

  • text หมายถึง เซลล์ที่ต้องการปรับให้ตัวอักษร ตัวแรก เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวอื่นๆ เป็นตัวพิมพ์เล็ก

รูปแบบ UPPER(text)

  • text หมายถึง เซลล์ที่ต้องการให้ปรับขนาดเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด


ตัวอย่างการใช้งานใน Microsoft Excel 2007

Microsoft Excel 2007 Function Lower, Proper, Upper


Menu