ทำความรู้จัก Function LEFT,MID, RIGHT

Function LEFT, MID, RIGHT ทั้ง 3 คำสั่งนี้ ใช้สำหรับการดึงข้อมูลบางส่วนจากเซลล์ที่กำหนดมาแสดงในเซลล์ที่เราต้องการ เป็นการแนะนำทั้ง 3 ฟังก์ชั่นที่ใกล้เคียงและมีความสัมพันธ์กัน ทั้งนี้ เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างที่ชัดเจนในแต่ละฟังก์ชั่น

รูปแบบ LEFT(text,num_chars)

  • text? มายถึง เซลล์ที่ต้องการดึงข้อมูล
  • num_chars หมายถึง จำนวนตัวอักษรที่ต้องการดึงโดยเริ่มต้นนับจากตัวอักษรทางซ้ายมือ

รูปแบบ MID(text,start_num,num_chars)

  • text หมายถึง เซลล์ที่ต้องการดึงข้อมูล
  • start_num หมายถึง ตำแหน่งของตัวอักษรแรกที่ต้องการดึงมาแสดง
  • num_chars หมายถึง จำนวนตัวอักษรที่ต้องการดึงมาแสดง

รูปแบบ RIGHT(text,num_chars)

  • text หมายถึง เซลล์ที่ต้องการดึงข้อมูล
  • num_chars หมายถึง จำนวนตัวอักษรที่ต้องการดึงโดยเริ่มต้นนับจากตัวอักษรทางขวามือ


ตัวอย่างการใช้งานใน Microsoft Excel 2007

Microsoft Excel 2007 Function Left, Mid, Right


Menu