วิธีแก้ไขปัญหากรณีไฟดับ ข้อมูลหาย

ใน Microsoft Word จะมีคำสั่งในการป้องกันปัญหาเหล่านี้โดยการตั้งค่าให้โปรแกรม Word สำรองข้อมูลอัตโนมัติ และสามารถตั้งให้บันทึกไฟล์อัตโนมัติได้? สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ? แก้ปัญหาไฟล์เสีย ไฟล์หายใน Microsoft Word 2007

วิธีการกู้ไฟล์จะกรณีที่ 1 และ 2 มีดังนี้

โปรแกรม Microsoft Word จะแสดงหน้าต่างทางด้านซ้ายมือ และจะแสดงไฟล์ต่างๆ ที่มีการบันทึกไว้ จากการตั้งค่าให้บันทึก หรือสำรองข้อมูลไว้ ให้สังเกตง่ายๆ ว่าไฟล์นี้คือไฟล์ที่ถูกการสำรองและกู้แบบอัตโนมัติ คือ จะมีข้อความ AutoSaved หรือ Recovered ต่อท้าย

วิธีที่ 1 ตั้งสำรองข้อมูลอัตโนมัติ

  1. เวลาเปิดไฟล์จะพบคำว่า "AutoSaved" ต่อท้าย??
  2. เวลาเปิดไฟล์เราจะพบไฟล์ที่เราสั่งสำรองอัตโนมัติ ซึ่งจะมีไฟล์นามสกุล .WBK (Microsoft Word Backup Document)?
  3. เลือกเปิดไฟล์นี้และสั่งบันทึกแบบ Save As เป็นไฟล์ใหม่ที่เราต้องการ
  4. แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ได้ อาจไม่อัปเดทที่สุด ทั้งนี้ขึ้นกับวัน เวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงล่าสุด

วิธีที่ 2 ตั้งบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ

  1. เวลาเปิดไฟล์จะพบคำว่า "Recovered" ต่อท้าย
  2. ให้เข้าใจว่าเป็นไฟล์ที่เกิดจากการตั้งค่าการบันทึกไฟล์แบบอัตโนมัติ
  3. วิธีการใช้งานก็คือการเลือกบันทึกเป็นแบบ Save As เป็นไฟล์ใหม่ที่เราต้องการ เท่านั้นเอง
  4. แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ได้ อาจไม่อัปเดทที่สุด ทั้งนี้ขึ้นกับเวลาที่มีการบันทึกล่าสุด

 


Menu