สำหรับ ราชาเงินผ่อนทุกท่าน

เพื่อให้เห็นตัวเลขกันจะๆ จะได้ทราบล่วงหน้าว่า ถ้าต้องการซื้อสินค้าอะไรสักอย่างที่ต้องการผ่อนชำระ จะมีค่าใช้จ่ายในการผ่อนต่องวดเท่าไหร่ เรียกว่า เป็น ราชาเงินผ่อนอย่างแท้จริง แต่อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ค่อยอยากแนะนำในการซื้อสินค้าเงินผ่อนเท่่าไหร่หรอกครับ เพราะดอกเบี้ยจะสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวถ้ายิ่งผ่อนชำระนานขึ้น

ใช้ Function PMT ช่วยในการคำนวณ

ในโปรแกรม Microsoft Excel จะมี Function PMT นี้ช่วยในการคิดคำนวณเงินผ่อนชำระ เพื่อหาจำนวนเงินที่ต้องผ่อนชำระรายเดือน ซึ่งใช้งานง่ายมากๆ เพียงกรอกตัวเลขดังรายละเอียดต่อไปนี้ เท่านั้นเอง

 

รูปแบบ PMT(rate,nper,pv,fv,type)

  • rate หมายถึง อัตราดอกเบี้ยต่องวด
  • nper หมายถึง จำนวนงวดทั้งหมด
  • pv หมายถึง จำนวนเงินกู้
  • fv?หมายถึง? มูลค่าอนาคต ถ้าไม่ใส่จะมีค่าเป็น 0
  • type หมายถึง ตัวเลข 0 หรือ 1 สำหรับกำหนดวันครบกำหนดชำระเงิน หากไม่ระบุ จะมีค่าเท่ากัน 0?

ตัวอย่างการใช้งานใน Microsoft Excel 2007

Excel Function PMT


*ตัวเลข B4/12 ที่ต้องหารด้วย 12 เป็นเพราะว่า ดอกเบี้ยนี้คิดร้อยละ ต่อปี

 


Menu