คุณเคยแนบอีเมลไปให้ผู้อื่นหรือเปล่า


ปกติแล้ว คุณส่วนใหญ่ที่ใช้งานอีเมล จะเลยแนบไฟล์ไปพร้อมกับอีเมล แต่อาจไม่คุ้นเคยการแนบอีเมล (เก่าๆ) ไปด้วย วันนี้ เรามีอีกหนึ่งวิธีในการแนบอีเมลไปให้อีกผู้หนึ่ง โดยไม่ได้ใช้วิธี Forwarding เมล ซึ่งวิธีนี้ สามารถแนบอีเมลไปได้หลายเมลพร้อมกันอีกด้วย เรียกว่า ดีกว่า ง่ายกว่า และสะดวกว่าด้วย

วิธีการแนบอีเมล (เก่า) ไปให้ผู้รับ


Attached Mail in Microsoft Outlook 2007

  1. คลิกปุ่ม New เพื่อเปิดเมลฉบับใหม่
  2. คลิกแท็ปเมนู Insert
  3. คลิกเลือกแท็ป Attached Item (หมายเลข 1)
  4. ในช่อง Look in ให้เลือกโฟลเดอร์ที่เก็บเมลที่ต้องการส่งต่อ (หมายเลข 2)
  5. ในช่อง Items ถัดมาจาก Look in? ให้คลิกเลือกเมลที่ต้องการแนบไป (หมายเลข 3)
  6. ถ้า ต้องการแนบเมลมากกว่าหนึ่งเมล ให้คลิกป่ม Shfit ค้าง (กรณีเมลอยู่ต่อเนื่องกัน) หรือกดปุ่ม Ctrl แทน (กรณีเมลแต่ละฉบับไม่ได้เรียงต่อกัน)
  7. จากนั้นคลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยัน
  8. พิมพ์ข้อความ พร้อมระบุชื่อผู้รับ และคลิกปุ่ม Send ตามปกติ

?แค่นี้คุณก็สามารถส่งแนบเมลเก่าๆ (ไม่ใช่ไฟล์) ไปให้อีกคนหนึ่ง หรือใครๆ ก็ได้แล้วครับ ไม่ยากเกินไปนะครับ..? ขอให้มีความสุขกับการเรียนรู้การใช้งานนะครับ


Menu