จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ Microsoft Office 2007

นอกเหนือจากการปรับแต่งภาพต้นฉบับ ด้วย Pictures Shapes ที่ได้กล่าวถึงในหัวข้อที่ผ่านมาแล้ว ทำให้เราได้ผ่านที่สวยงามมากยิ่งขึ้น จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งในการปรับแต่งรูปภาพนั่นคือ 3D Rotation (การหมุนภาพแบบ 3 มิติ) รวมทั้งการปรับแต่งภาพ 3 มิติ

วิธีการใช้งาน 3D Rotation

  1. คลิกเลือกรูปภาพที่ต้องการ
  2. คลิกเลือก Pictures Effects
  3. คลิกเลื่อนเม้าส์ไปที่ 3D Rotation (เพื่อหมุนภาพ)
  4. คลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการ


วิธีการใช้งาน 3D Effectsจาก Shapes

3D Effects Microsoft Office 2007

  1. คลิกเลือกเมนู Inserts
  2. คลิกหัวข้อ Illustrations คลิกหัวข้อ Shapes
  3. คลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการ
  4. คลิกลากและวางที่หน้าเอกสาร จะได้รูปแบบที่ต้องการ เช่นรูปสามเหลี่ยม เป็นต้น
  5. คลิกภาพที่สร้างขึ้น จากนั้นคลิก 3-D Effects
  6. คลิกเลือกรูปทรงที่ต้องการ

ถ้าต้องการใช้งานให้คล่องๆ ขึ้น เราจำเป็นต้องมีการฝึกฝนน่ะครับ ถ้าสนใจก็ทดลองใช้กันดูน่ะครับ จะได้ใช้งานได้มีอย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น..


Menu