วิธี copy, backup, ย้าย, สร้าง mail account, เปิดไฟล์.PST ของ Outlookวันหนึ่ง หากคุณออกจากงาน หรือ แม้แต่การเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วคุณต้องการนำเมลและทุกสรรพสิ่งใน Outlook ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของที่ทำงาน หรือ เครื่องอื่นก็ตาม คุณจะทำอย่างไร? บทความนี้ อธิบายถึงวิธีการต่าง ๆ คือ การ copy file ของ outlook ขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็น mail, attached files, calendar, contact, todo, etc. เพื่อให้คุณสามารถนำไปใช้เพียงเปิดขึ้นมาดูเท่านั้น หรือติดตั้งบนเครื่องใหม่กับ mail account เดิมก็ได้

 

 

 

 

วิธี Copy / Backup / Move Outlook

1-2-3. click "File", "Info", "Accounting Settings" และ "Accounting Settings (ที่แสดงขึ้นมา)"

วิธี copy, backup, ย้าย, สร้าง mail account, เปิดไฟล์.PST ของ Outlook

4-5-6. Click tab "Data Files", เลือก mail account ที่ต้องการ copy, click "Open File Location"

วิธี copy, backup, ย้าย, สร้าง mail account, เปิดไฟล์.PST ของ Outlook

7. คราวนี้ คุณจะเห็นได้ว่าไฟล์เก็บ Outlook ไว้ที่ไหน คุณก็เพียงแค่ copy ไปไว้ที่ที่คุณต้องการ เช่น flash drive เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถนำไปใช้ได้ ไม่ว่าจะนำไปใช้เพียงเปิดขึ้นมาดูเท่านั้น หรือนำไปติดตั้งบนเครื่องใหม่กับ mail account เดิมก็ได้ทั้งนั้นครับ

วิธี copy, backup, ย้าย, สร้าง mail account, เปิดไฟล์.PST ของ Outlook

ดูวิธีสร้าง mail account, ย้าย Outlook และการเปิดไฟล์ .PST ได้ที่นี่

http://it-guides.com/training-a-tutorial/office-2010-tutorial/outlook-mail-account


Menu