สำหรับผู้มีคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง และต้องการโอนย้ายไฟล์จากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ไปยังอีกเครื่องหนึ่ง เราสามารถทำได้หลายๆ วิธี ดังนี้

วิธีโอนย้ายไฟล์ขนาดเล็ก ถึงขนาดใหญ่

 1. ไฟล์ขนาดเล็ก- สามารถใช้ Flash Drive หรือ copy เข้าแผ่น Cd/DVD ในการโอนย้ายไฟล์ได้
 2. ไฟล์ขนาดใหญ่ -สามารถใช้ USB Hard Disk ต่อเชื่อมเข้า port USB จะได้ drive หนึ่งในคอมพิวเตอร์ของเรา จากนั้นให้ copy เหมือน Flash Drive

แต่ถ้าต้องการโอนทั้งคอมพิวเตอร์ สามารถใช้เทคนิคในการเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์ 2 เครื่องเข้าด้วยกันได้ ผ่านสายเคเบิล CAT5, CAT5e หรือ CAT6

วิธีโอนย้ายไฟล์ระหว่างคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง

Network equipment?

วิธีที่ 1 กรณีมี Switch / Hub

อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องมี

 1. Switch / Hub
 2. สายเคเบิล CAT5, CAT5e หรือ CAT6 เรียกรวมๆ ว่า สายแลน
 3. คอมพิวเตอร์ต้องมี LAN card ทั้งสองเครื่อง

วิธีที่ 2 กรณีไม่มี Switch / Hub

อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องมี

 1. สายเคเบิล CAT5, CAT5e หรือ CAT6 เรียกรวมๆ ว่า สายแลน ที่เรียกว่า "Cross Cable" สายไขว์กัน
 2. คอมพิวเตอร์ต้องมี LAN card ทั้งสองเครื่อง

วิธีเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องเข้าด้วยกัน

Network Connection

 1. ทั้ง 2 วิธีจะมีหลักการคล้ายๆ กัน คือวิธีที่ 1 ต่อสายแลนจากคอมพิวเตอร์เข้า Switch แต่ถ้าเป็นกรณีที่ 2 ต้องสายแลนเข้าด้วยกันระหว่างสองคอมพิวเตอร์
 2. กำหนด IP Address ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน โดยการเข้าเมนู Control Panel
 3. คลิกเลือก Network Connection
 4. ให้เลือก Lan Area Connection คลิกขวาเลือก Properties
 5. ในช่อง "This connection uses the following items" ให้คลิกเลือก "Internet Protocol (TCP/IP) และคลิก Properties
 6. พิมพ์ IP Address ดังนี้
  • IP Address: 192.168.0.100
  • Subnet mask: 255.255.255.0
  • Default Gateway: 192.168.0.1
 7. สำหรับคอมพิวเตอร์อีกเครื่องให้พิมพ์เหมือนกัน ยกเว้น IP Address ให้พิมพ์ต่างกัน เช่น 192.168.0.101 เป็นต้น
 8. จากนั้นให้คลิกไอคอน My Network Places
 9. คลิก View workgroup computers
 10. จากนั้น คุณจะเห็นคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง ให้คลิกเลือกได้เลย
 11. ถ้าเครื่องคอมฯ อีกเครื่องมี password คุณจะต้องใส่ user name และ password ให้ถูกต้องด้วย

?


Menu