ถ้าคุณใช้งานโปรแกรม FileZilla ต้องอ่าน


วิธีการง่ายๆในการอัพเดทฟรีโปรแกรม FileZilla ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาในเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน รวมทั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้น ดังนั้นเราจึงควรอัพเดทโปรแกรม FileZilla ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ด้วยวิธีการดังนี้

วิธีการอัพเดทโปรแกรม FileZilla

Update FileZilla

  • วิธีแรก เพียงเปิดโปรแกรม FileZilla โปรแกรมก็จะทำการตรวจสอบเวอร์ชั่นใหม่ๆ ให้อัตโนมัติ (แต่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตก่อนเสมอ)
  • วิธีที่สอง ให้เปิดโปรแกรม FileZilla จากนั้นคลิกเมนู "ค้นพบเวอร์ชั่นใหม่" (ถ้ามี) ให้คลิกคำว่า "เวอร์ชั่น ตามด้วยชื่อเวอร์ชั่น" จากนั้น download โปรแกรมและ install ตามปกติ

?


Menu