การส่ง mail แบบมีพื้้นหลังสวย ๆ (Stationary)

การส่ง mail แบบมี background หรือภาพประกอบ ทำให้การรับ-ส่ง mail ไม่จืดชืดเกินไป โดยใช้ความสามารถของ HTML (HTML หมายถึงภาษาที่ใช้ในการเขียนเว็บ) ซึ่งเราสามารถสร้างภาพต่างๆ ได้ด้วยตนเอง โดยเครื่องมือนี้เราเรียกว่า Stationary

ขั้นตอนการใช้ Email Stationary

Outlook Stationary

 1. คลิกด้านข้างไอคอน New Mail
 2. จะพบหน้าต่างให้เลือก stationary (หมายเลข 1 - 7 ในภาพจะเป็นรูปแบบของ Stationary ประเภทต่างๆ)
 3. จะเห็นในส่วนพื้นที่สำหรับเขียน mail จะมีภาพ background
 4. ถ้าต้องการเลือก Stationary นอกเหนือจากนี้ ให้คลิก Select Stationary จะมีหน้าต่าง ให้เลือกมากขึ้น

ขั้นตอนการสร้าง Stationary ด้วยตัวเอง

 1. คลิกด้านข้างไอคอน New Mail
 2. คลิกเลือก Select Stationary
 3. คลิกเลือกปุ่ม Create New จะมีหน้าต่าง Stationary Setup Wizard คลิกปุ่ม Next จะได้ดังภาพประกอบ
 4. เลือกรูปภาพ การวางตำแหน่งของภาพตามต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม Next
 5. จะมีหน้าต่างให้เลือก Font ต่าง ๆ (ดังภาพประกอบ) เลือกเสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม Next 2 ครั้ง
 6. จะมีหน้าต่างให้ใส่ชื่อ Stationary ที่เราสร้างขึ้น จากนั้นคลิกปุ่ม Finish
 7. ที่หน้าต่าง Select Stationary จะมีชื่อ file ที่เราสร้างขึ้น
 8. คลิกเลือกเมื่อต้องการใช้งาน

 


Menu