การรับ-ส่ง mail รวมทั้ง Attach File

บทนี้คุณจะได้ทราบถึงวิธีการรับ-ส่ง mail การรับ-ส่ง Attach File รวมทั้งเทคนิคต่าง ๆ ที่น่าสนใจ

ขั้นตอนการส่ง mail

 1. คลิกไอคอน New Mail (เวอร์ชั่น 4 ใช้คำว่า Compose Mail)
  • TO : สำหรับใส่ชื่อ Email Address ของผู้รับ
  • Cc : สำหรับใส่ชื่อ Email Address ที่ต้องการสำเนาไปให้ (มีหรือไม่มีก็ได้)
  • Subject : สำหรับใส่ชื่อเรื่องของ mail
  • สำหรับพื้นที่ด้านล่าง สำหรับเนื้อหาของ mail
 2. คลิกไอคอน Send หรือ เมนู File เลือกเมนูย่อย Send Message เมื่อต้องการส่ง Mail (อย่าลืม connect modem ก่อนนะครับ..)
 3. หลังจาก Send เรียบร้อยแล้ว ให้สังเกต ที่ โฟลเดอร์ Send Items จะมี Email ที่คุณส่งออกไป (แสดงว่าส่งออกไปแล้ว)

ทิปและเทคนิค Outlook Express

 • ต้องการส่ง TO: หลาย ๆ คน
  ให้ใส่เครื่องหมาย คอมม่า ( , ) ระหว่างชื่อ Email เช่น This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เป็นต้น
 • ต้องการระบุชื่อ นามสกุลผู้รับด้วย
  ใส่รายละเอียดดังนี้ John L. Adison < This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. >
 • ได้รับ email คืนกลับมาเป็นเพราะอะไร
  ปัญหาส่วนใหญ่มาจาก ชื่อที่อยู่ของ Email ไม่ถูกต้อง
 • วิธีการประหยัด เวลาการใช้งาน (usage time)
  ให้เขียน mail ให้เสร็จก่อน จากนั้นจึงค่อย connect modem (สำหรับคนที่ยังใช้การเชื่อมต่อแบบ Dial-up Modem)
 • การส่งไฟล์ แนบไปกับ mail
  ให้เขียน email ให้เสร็จก่อน จากนั้นจึงค่อย connect modem ให้คลิกไอคอน รูปคลิป
 • ให้คลิกเลือกโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ที่ต้องการส่งแนบไป จากนั้นคลิกปุ่ม Attach
 • กำหนดระดับความสำคัญของ mail
  ให้คลิกไอคอน Priority ปกติจะเป็น Normal (ไม่มีสัญลักษณ์ใด ๆ) แต่ถ้าต้องการ
  • กำหนดความสำคัญสูงขึ้น ให้เลือก High Priority จะมีสัญลักษณ์ เกิดขึ้น หรือ
  • ความสำคัญน้อยมากเลือก Low Priority จะมีสัญลักษณ์

ขั้นตอนการรับ mail

 1. connect modem เข้าระบบ internet
 2. คลิกไอคอน Send/Recv หรือคลิกเมนู Tools เลือกเมนูย่อย Send and Receive คลิกเลือก Receive All
 3. รอสักครู่โปรแกรมจะทำการตรวจสอบ mail ให้
 4. ถ้ามีจะสังเกตุได้จาก โฟลเดอร์ Inbox จะมีตัวเลข ในเครื่องหมายวงเล็บ (ถ้ามีเลข 2 หมายถึงมี mail เข้ามาสองฉบับและยังไม่ได้อ่าน)
 5. ถ้า mail ใด ๆ มีสัญลักษณ์ รูปคลิป แสดงว่า mail ฉบับนั้นมีไฟล์แนบมา หรือที่เราเรียกว่ามี Attach file เข้ามา

วิธีการเปิดไฟล์ที่แนบมา (Attach File)

 • ถ้าเป็นไฟล์ประเภท Word, Excel, Powerpoint จะมีนามสกุล .DOC, .XlS, .PPT ตามลำดับ ให้ดับเบิลคลิกได้เลย Outlook Express จะเปิดโปรแกรมประเภทนั้น ๆ ให้อัตโนมัติ (คุณจะต้องมีโปรแกรม Microsoft Office ในเครื่องของคุณ)
 • ภ้าเป็นไฟล์รูปภาพ มักจะมีนามสกุล .BMP, .JPG, .Tiff ให้ดับเบิลคลิกได้เลย โปรแกรมจะเปิดเข้า Internet Explorer ให้ แต่ถ้าเราต้องการ save เก็บไว้ดู สามารถคลิกเลือก save as และนำไปเปิดได้ด้วยโปรแกรมตระกูล Microsoft Office
 • ถ้าเป็นไฟล์ประเภท .EXE หรือ .COM ไฟล์พวกนี้จะเป็นไฟล์โปรแกรม ซึ่งอาจมีไวรัสแนบมาด้วย ควรใช้โปรแกรมตรวจสอบไวรัสเช็คดูก่อน การเปิดดู เพียงแค่ดับเบิลคลิกก็ได้แล้ว
 • นอกจากนี้อาจมีไฟล์ประเภท AVI, MP3 ซึ่งท่านสามารถเปิดได้ด้วยโปรแกรม Quicktime, Media Player, Winamp เป็นต้น

 


Menu