foursquare Check-in

foursquare web site check-inหลังจากที่ได้สมัครหรือลงทะเบียน foursquare และได้ รหัสผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนในการใช้งาน foursquare ก็คือการ check-in อย่างที่บอกเราสามารถ check-in ผ่านโทรศัพท์มือถือ (ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องเป็นโทรศัพท์ประเภท smartphone) และเว็บไซต์โดยตรงได้ ดังนั้น สำหรับผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือที่รองรับการใช้งาน foursquare ได้แนะนำให้มาเล่น foursqare ผ่านเว็บไซต์กันก่อน

มาร่วมกัน check-in สะสมคะแนนกันก่อน

ขั้นตอนการ Check-in foursquare ผ่านเว็บ

  1. เปิดเข้ามายังเว็บไซต์ http://m.Foursquare.com
  2. ใส่รหัสผ่าน email/phone ตามด้วยรหัสผ่าน
  3. เลือกข้อ 4 search venues และพิมพ์ชื่อสถานที่ใกล้เคียง หรือที่คุณอยู่
    foursquare web site check-in
  4. เลือกทีอยู่ที่ต้องการ check-in
  5. คลิกปุ่ม check-in

ทิปในการใช้งาน foursquare

คุณจะพบหน้าต่างแสดงรายละเอียด คะแนนที่ได้ คุณสามารถเพิ่มเติมสถานที่ได้ ถ้าคุณไม่พบสถานที่นั้นๆ ซึ่งถือว่า คุณเป็นเจ้าถิ่นในการแนะนำสถานที่นั้นๆ อีกด้วย? ข้อสังเกต ให้คุณค้นหาชื่อสถานที่ก่อน จากนั้น ให้ดูที่บรรทัดด้านล่าง จะมีข้อความแสดงให้คุณสามารถเพิ่มเติมสถานที่ได้


Menu