ทำความรู้จัก File Permission

การแก้ไขไฟล์ใน Server บนเว็บไซต์ หรือที่ใดๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ระดับ Server เราจำเป็นต้องได้รับสิทธิ์ในการเข้าไปแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบ โดยสิทธิ์ในการแก้ไขจัดการไฟล์ข้อมูล เราเรียกว่า "Permission" ซึ่งการกำหนดสิทธิ์นี้จะขึ้นกับ User ของแต่ละคน ซึ่งคนที่เป็น Admin จะสามารถกำหนดได้? การเปลี่ยนแปลง Permission ก็มีความหมายเดียวกับการเปลี่ยนแปลง Attributes

การกำหนด File Permission ใน FileZilla

Change File Permission FileZilla

  1. เปิดโปรแกรม FileZilla
  2. Logon เข้าระบบ Server
  3. เข้าไปยังโฟลเดอร์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง File Permission
  4. คลิกขวาไฟล์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง File Permission เลือกคำสั่ง File Permissions
  5. ถ้าต้องการให้ไฟล์ที่เราเลือกสามารถแก้ไขได้ทุกอย่างให้เลือกทุกหัวข้อ? "อ่าน เขียน และ Execute"
  6. Numeric value จะถูกเปลี่ยนเป็น "777"
  7. คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยัน
Menu