เริ่มต้นการใช้งาน Outlook Express

Outlook Express เป็นฟรีโปรแกรมสำหรับการรับส่งอีเมล ที่แถมมากับ Windows ทุกๆ เวอร์ชั่น ก่อนการใช้งาน Outlook Express สิ่งสำคัญที่สุดคือ คุณจะต้องกำหนด Email Account ของคุณ ในโปรแกรมก่อน เพื่อให้โปรแกรมจดจำ mail ของคุณ และทราบว่าจะรับส่ง mail ผ่านทาง มาตราฐาน internet แบบใด

วิธีสร้าง Email account เพื่อรับ-ส่ง mail

Add new account

pop3 server

  1. เปิดโปรแกรม Outlook Express
  2. คลิกเมนู Tools เลือก Account จะได้หน้าต่าง internet account
  3. คลิกปุ่ม Add เลือก Mail
  4. จากภาพช่อง Display Name ให้ใส่ชื่อ-นามสกุล
  5. จากภาพช่อง Email address ให้ใส่ชื่อ Email ของคุณ (ตัวอย่างเช่น This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
  6. เลือกชนิดของ Mail Server ปกติจะใช้ POP3 (ขึ้นกับ ISP ที่เราเป็นสมาชิก) ในช่อง Incoming mail และ Outgoing mail ได้มาจาก ISP ที่คุณสมัครเป็นสมาชิก (อาจหาดูได้จากคู่มือของทาง ISP ที่คุณใช้บริการอยู่)
  7. ในช่อง Account Name ใส่ชื่อบัญชีของคุณ, ช่อง Password ใส่รหัสผ่าน
  8. คลิกปุ่ม Finish จะได้ดังภาพ

กรณี มี Email มากกว่า 1 Account

คุณสามารถ add Email Account ของคุณโดยทำตามขั้นตอนตั้งแต่ข้อแรก จนข้อสุดท้าย คุณสามารถเพิ่ม account ของคุณไม่ว่าจะเป็น ISP เดียวกัน หรือคนละ ISP ก็ได้ด้วย โดยไม่มีการจำกัดจำนวน (ระวังการส่ง mail ออกไป ให้เลือกด้วยว่าจะส่งในนาม Email account ไหน)

 


Menu