ส่งไฟล์ให้เพื่อนๆ ผ่าน Skype

Sending File Skypeนอกเหนือจากบริการฟรี ดีๆ จาก Skype ในเรื่องของวีดีโอคอล การพูดคุยแบบไม่เห็นหน้า เฉพาะเสียง รวมทั้งการส่งข้อความแบบ IM แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็น จุดเด่นของ Skype ก็คือ ความสามารถในการส่งไฟล์ข้อมูลต่างๆ ผ่าน Skype ได้ และในความเป็นจริง แนะนำให้ส่งไฟล์ที่มีบนาดไม่ใหญ่มากนัก

ส่วนใหญ่การส่งไฟล์นิยมส่งไฟล์ประเภทรูปภาพ

ขั้นตอนการส่งไฟล์ผ่าน Skype

Send File Skype

  1. เปิดโปรแกรม Skype
  2. เชื่อมต่อไปยัง เพื่อนที่เราต้องการติดต่อผ่าน Skype
  3. ที่เมนู Conversation
  4. คลิกเลือกคำสั่ง Send
  5. เลือกหัวข้อ File
  6. จากนั้นคลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการ
  7. ถ้าต้องการเลือกส่งไฟล์มากกว่าหนึ่ง สามารถคลิกเลือกมากกว่าหนึ่งไฟล์ หรือกดปุ่ม Shift หรือ Ctrl ค้างและเลือกไฟล์ได้ด้วย
  8. คลิกปุ่ม Open เพื่อยืนยันการส่งไฟล์

ทำตามขั้นตอนเพียงเท่านี้ เราก็สามารถส่งไฟล์ไปให้ผู้รับได้แล้วครับ

?


    Menu