ป้องกันคนอื่นๆ เข้าถึง Skype ของเรา

Sky Privacy ปัจจุบัน Skpye มีผู้ใช้งานราว 14 ล้านคน และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน ดังนั้นเราสามารถติดต่อสื่อสารระหว่าง Skype ได้ฟรี แต่อย่างไรก็ตาม เราก็คงต้องการเฉพาะคนที่เราติดต่อด้วยเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน พี่น้องหรือญาติของเราเอง คงไม่ต้องการให้ใครก็ได้มาส่งข้อความ หรือวีดีโอกับเรา ดังนั้น เราสามารถตั้งค่าของโปรแกรม Skype ให้รับเฉพาะบุคคลที่เรายอมติดต่อด้วยเท่านั้น

วิธีการนี้เราเรียกว่า การตั้่งค่า Privacy

วิธีการตั้งค่า Privacny บน Skype

Skype Privacy

 1. เปิดโปรแกรม Skype
 2. คลิกเมนู Skype
 3. คลิกเลือกหัวข้อ Privacy
 4. ให้คลิกเลือกหัวข้อ people in my contact list only ในทุกๆ หัวข้อ?
  • Allows calls from...
  • Automatically receive video and screen sharing from...
  • Allow IMs from...
  • Show that I have video to...
 5. แค่นี้เราก็สามารถป้องกันคนที่เราไม่รู้จักติดต่อกับเราได้แล้ว

Menu