การตัดต่อหรือแบ่งไฟล์วีดีโอด้วยวิธี Split


Split เป็นคำสั่งที่สำคัญมากคำสั่งหนึ่งเลยทีเดียว.. หลายต่อหลายครั้งที่เรามีการนำไฟล์ video เข้ามา แล้วต้องการตัดต่อบางส่วนของ video ออกไป ทั้งนี้ อาจเกิดจากาการถ่ายทำที่ไม่เรียบร้อย หรือเกิดจากต้องการปรับแต่ง video ให้มีความกระชับมากยิ่งขึ้น


วิธีแยกไฟล์วีดีโอด้วย Movie Maker

  1. เปิดงาน video ที่ต้องการปรับแต่ง
  2. คลิกเลือกไฟล์ video ที่ต้องการ
  3. กดปุ่ม Play เพื่อแสดง
  4. กดปุ่ม Stop เพื่อหยุดในตำแหน่งที่ต้องการ
  5. จากนั้นกดปุ่ม Split ไอคอนด้านขวามือ

  6. Split Movie with Movie Maker


  7. โปรแกรมจะแบ่ง video ออกเป็นส่วนตามต้องการ
  8. ถ้าต้องการลบ video ส่วนใด ให้คลิกเลือก และกดปุ่ม Delete ได้เลย หรือ
  9. ถ้าต้องการย้ายตำแหน่ง สามารถคลิกและลากไปวางในตำแหน่งที่ต้องการ

?


Menu