คำสั่งต่างๆ ที่น่าสนใจของ Movie Maker

 1. รูปแบบการแสดงผลในส่วนของการจัดการ
  • การแสดงผลแบบ Timeline ใช้สำหรับการปรับแต่งเวลาในการแสดงผล การแบ่ง video (Split) การปรับเปลี่ยนเสียง ปิดเสียง รวมทั้งการแสดงผลของ titles, credits
  • การแสดงผลแบบ Storyboard ใช้สำหรับการปรับแต่ง effects และ transitions
 2. Movie Maker Timeline

 3. Video effects
  คำสั่งในการเพิ่มเติม effect ให้กับหนังของเรา ทำให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
 4. Video transitions
  คำสั่งในการเพิ่มเติม effect ระหว่าง ภาพ หรือ Video clip โดยการแทรกลงในระหว่าง frame ของภาพ หรือ vidoe
 5. Make titles or credits
  คำสั่งในการเพิ่มเติมข้อความใน video clip หรือ photo โดยมีรูปแบบต่างๆ ให้เลือกหลายรูปแบบ เช่น แสดงความข้อความเริ่มต้น และตอนจบของหนัง เป็นต้น

?


Menu