ทำความรู้จักระบบบีบอัดข้อมูล


สืบเนื่องจากไฟล์วีดีโอเป็นไฟล์ภาพที่มีนำมาแสดงต่อเนื่องกันจำนวนมากๆ ซึ่งมีผลทำให้ไฟล์ที่ได้มีขนาดใหญ่มาก และโดยเฉพาะกับไฟล์วีดีโอคุณภาพสูง? ดังนั้น วิธีที่จะช่วยลดขนาดของไฟล์วีดีโอ คือ?การบีบอัดข้อมูลหรือ Compression นั่นเอง? การบีบอัดไฟล์ให้เล็กลง เราเรียกว่า "ระบบเข้ารหัส" หรือ "Codec"

สาเหตที่ทำให้เปิดไฟล์วีดีโอไม่ได้


ผลที่มาจากการเข้ารหัส ทำให้ไฟล์วีดีโอที่ถูกเข้ารหัสนั้นๆ จะต้องผ่านการแปลงรหัส หรือที่เรียกว่า "ระบบถอดรหัส" หรือ "DeCode" ก่อนเสมอ จึงจะทำให้สามารถดูไฟล์วีดีโอนั้นๆ ได้ ซึ่งโปรแกรมที่ช่วยในการถอดรหัสแบบรวมมิตร ได้เคยแนะนำไปแล้ว สามารถอ่านดูย้อนหลังได้ที่ รวมมิตรโปรแกรมดูหนังฟังเพลง ตัวอย่างเช่น ถ้าไฟล์วีดีโอมีการเข้ารหัสด้วย DixV เวลาจะเปิดดู จะต้องลงไฟล์ถอดรหัสของ DixV เป็นต้น? โปรแกรมการถอดรหัส ส่วนใหญ่สามารถ download ได้ฟรี ตามเว็บไซต์เจ้าของ Codec นั้นๆ


Menu