หลายๆ คนคงเคยได้ยิน และได้ทราบว่าแล้วว่า ไฟล์นามสกุลของ Microsoft Word คือ .Doc หรือ Docx หรือ Dot ถ้าเป็น Microsoft Excel ต้องเป็น .Xls หรือ Xlsx เป็นต้น แล้วคุณเคยเห็นนามสกุลไฟล์เหล่านี้หรือไม่ ถ้าจะดูผ่านโปรแกรม Windows Explorer จะเห็นได้อย่าไร

เปิดโปรแกรม Windows Explorer

  1. ให้คลิกเข้าโฟลเดอร์ที่ต้องการดูนามสกุลไฟล์ เช่น My Documents
  2. ที่หน้าต่างด้านขวา จะเห็นมีชื่อไฟล์ต่างๆ มากมาย แต่ไม่เห็นชื่อไฟล์นามสกุลต่อท้าย

วิธีกำหนดให้ Windows แสดงรายชื่อไฟล์ พร้อมนามสกุล

  1. เปิดโปรแกรม Windows Explorer (อาจใช้คำสั่งบน keyboard กดปุ่ม Windows Logo+E)
  2. คลิกเมนู Tools
  3. เลือกคำสั่งย่อย Folder Options
  4. คลิกแท็ปด้านบน View
  5. คลิกยกเลิกเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ "Hide extensions for known file types"
  6. คลิกปุ่ม Apply และ OK เพื่อยืนยัน
  7. กลับไปดูรายชื่อไฟล์ต่างๆ จะเห็นมีนามสกุลต่อท้ายด้วย

Folder Options Windows

แถบคุณไม่พบ Folder Options นั่นอาจเป็นสาเหตของคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัส หรือสปายแวร์แล้ว ลองหา donwload Freeware Antivirus มาตรวจสอบดูกันน่ะครับ..

เพิ่มเติม:

Windows รู้ได้อย่างไรว่า จะใช้โปรแกรมอะไรเปิดไฟล์
ปรับแต่ง Open with ให้ทำงานสะดวกมากขึ้น


Menu