ไฟล์ที่เก็บในคอมพิวเตอร์ทุกประเภท เป็นไฟล์ประเภทดิจิตอล แต่ละไฟล์อาจมีนามสกุลแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นกับการใช้โปรแกรมอะไร ในการสร้าง โดยปกติ Windows จะทำการซ่อนไฟล์นามสกุลไว้ ไม่แสดงออกม ทำให้หลายๆ คน อาจไม่ทราบว่า ไฟล์นั้นๆ มีนามสกุลอย่างไร (แต่ Windows สามารถทราบเองได้) ถ้าเราต้องการให้ Windows แสดงนามสกุลของไฟล์ออกมา ก็สามารถทำได้ดังนี้


วิธีการให้ Windows แสดงนามสกุลของไฟล์

  1. กดปุ่ม Windows Logo + E เพื่อเปิด My Computer
  2. คลิกเมนู Tool เลือก Folder Options
  3. คลิกแท็ป "View"
  4. ให้เลื่อนลงมาที่บรรทัด "Hide extensions or know file types"
  5. ให้เอาเครื่องหมายถูกหน้าข้อความดังกล่าว
  6. คลิก Apply และ OK เพื่อยืนยน

Folder Options Windows


Windows รู้จักไฟล์ได้อย่างไร

ปกติแล้ว Windows จะรู้จักไฟล์แต่ละประเภท โดยการลงทะเบียีนเข้า Windows Registry ทำให้ทราบได้ว่า แต่ละโปรแกรมจะเปิดแบบอัตโนมัติด้วยโปรแกรมอะไร ตัวอย่างเช่น

  • ไฟล์ .DOC, .DOCX เปิดด้วยโปรแกรม Microsoft Word
  • ไฟล์ .XLS, .XLSX เปิดด้วยโปรแกรม Microsoft Excel
  • ไฟล์ .PPT, .PPTX เปิดด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint

ดังนั้น ถ้าเราต้องการให้เปลี่ยนโปรแกรมในการเปิดไฟล์เหล่านั้น ก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกัน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ  ปรับแต่ง Open with ให้ทำงานสะดวกมากขึ้น


Menu