Remove or Un-Installation

หลังจากมีการติดตั้งโปรแกรมลงไปแล้ว แน่นอน บางครั้งอาจจำเป็นต้องมีการถอดถอนออก ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการทำงาน หรือเพื่อติดตั้งโปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่ๆ แทนที่ และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่พบเห็นกับผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตก็คือ จะมีโปรแกรมแปลกๆ ติดตั้งเข้ามาในคอมพิวเตอร์ของเรา ซึ่งหลายๆ ครั้งเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจก็เป็นได้..

ดังนั้นการเข้าใจในวิธีการถอดถอนโปรแกรมออก ถือได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ ทั้งที่ใช้งานตามบ้าน และที่ใช้งานในสำนักงานทั่วไป สำหรับวิธีการถอดถอนโปรแกรมออกจากเครื่องก็มีหลายวิธีเช่นกัน


ถอดถอนโปรแกรม จากโปรแกรมของเจ้าของโปรแกรมเอง

 • หลายๆ โปรแกรมจะมีคำสั่ง uninstall ติดตั้งมาพร้อมกับตอน install โปรแกรม ให้ดูได้จากโฟลเดอร์ของโปรแกรมนั้นๆ
 • ดังนั้นเราสามารถคลิกเลือกหัวข้อ Uninstall หรืออาจเรียกว่า Remove program ก็ได้เช่นกัน ส่วนรายะเอียดขั้นตอนการ uninstall นั้น จะไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ที่สำคัญก่อนการถอดถอนโปรแกรมคือ จะต้องไม่เปิดใช้งานโปรแกรมนั้นๆ เป็นอันขาด

ถอดถอนโปรแกรม จากตัวช่วยจาก Windows

ในบางกรณีที่เจ้าของโปรแกรมไม่ได้มีโปรแกรม Uninstall แถมมาให้ด้วย เราสามารถถอดถอนโปรแกรมได้โดยใช้ตัวช่วยจาก Windows เอง โดยมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

 1. คลิก Start
 2. คลิกเลือก Control Panel
 3. คลิก Add/Remove Program
 4. คลิกเลือกโปรแกรมตามต้องการ
 5. คลิกปุ่ม Change/Remove
 6. จากนั้นรอสักครู่ โปรแกรมจะเปิดหน้าต่างใหม่พร้อมมีคำสั่งให้ Uninstall หรือ Remove โปรแกรมออก
 7. ทำตามขั้นตอนต่างๆ ที่แสดงบนหน้าจอ

ข้อแนะนำเพิ่มเติม การถอดถอนโปรแกรม

 • บางครั้ง ระหว่างการถอดถอนโปรแกรม จะมีหน้าต่างให้คลิกเลือกว่าจะลบไฟล์ประเภท share ไว้ด้วยหรือไม่ กรณีที่ไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ ให้ตอบ "No" ไว้
 • บางกรณีที่ไม่มีตัวช่วยในการถอดถอนโปรแกรมเลย เราอาจถอดถอนโปรแกรมออกด้วยวิธีการที่เรียกว่า Manual ได้ (เหมาะสำหรับผู้มีความรู้คอมฯ เท่านั้น) ซึ่งมีวิธีการคือ เข้าไปลบโฟลเดอร์ของโปรแกรมนั้น ๆ จากนั้นให้เข้าไปลบในส่วนของ registry ด้วย
 • หลังการถอดถอนโปรแกรม อาจจำเป็นต้อง Restart Windows ใหม่

Menu