เชื่อว่าอีกหลายต่อหลายคน คงมีปัญหาในเรื่องการดูหรือประมาณการขนาดของไฟล์ว่าจะขนาดใหญ่ เล็ก เท่าใด ซึ่งความไม่ทราบหรือไม่เข้าใจนี้ ส่งผลให้เกิดการทำงานที่ผิดพลาดหรือเกิดปัญหาได้ เช่น ถ้าไม่ทราบขนาดไฟล์ที่ต้องการมีขนาดเท่าใด อาจทำให้การบันทึกข้อมูลลงแผ่น Disk หรือ CD ไม่ได้ เป็นต้น

และจากการทดสอบเพื่อนๆ หลายต่อหลายคนที่ไม่ใช่นักคอมพิวเตอร์ ก็มักประสบปัญหาความไม่เข้าใจในเรื่องของหน่วยความจุของคอมพิวเตอร์เ เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามวันนี้เรามีคำตอบมาให้ทุกๆ คน


ตารางการเปรียบเทียบ ขนาดของไฟล์คอมพิวเตอร์กับสื่อต่างๆ

หน่วยความจุขนาดของไฟล์การเปรียบเทียบกับสื่ออื่นๆ
1Byte8 bitsหน่วยเล็กมากๆ
1 Kilobyte1,024 Bแผ่นดิสก์ 3.5 นิ้วมีขนาด 1.44 MB
1 Megabyte1,024 KBไฟล์เพลง MP3 มีขนาดประมาณ 3-4 MB
1Gigabyte1,024 MB

CD มีขนาด 650-700 MB
DVD มีขนาด 4 GB
Hard disk มีขนาด 80 - 1024 GB มีขนาดใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆ

1Terabyte1,024 GBปัจจุบันมีการใช้งานในระดับ Terabyte กันแล้ว
1Petabyte1,024 TBยังไม่ค่อยมีการพูดถึง


เพิ่มเติม:

หน่วยที่ใช้เรียกความจุ ความเร็ว ของคอมพิวเตอร์ 


Menu