ป้องกันการส่งสแปมเมลล์จากอีเมลล์ของเรา

มีไวรัสบางพวก ที่จะทำการส่ง mail อัตโนมัติ จากโปรแกรม Outlook Express ซึ่งอาจใช้ address book ภายในโปรแกรมในการจัดส่ง ดังนั้น เพื่อเป็นการลดปัญหาในการแพร่กระจายของไวรัส เราสามารถกำหนดเงื่อนไขการส่งเมล์ในโปรแกรม Outlook Express โดยให้มีการเตือนทุกครั้ง ถ้ามีการการส่งเมล์แบบอัตโนมัติออกไป ได้ดังนี้

 วิธีการกำหนดเงื่อนไข 

  1. เปิดโปรแกรม Outlook Express
  2. คลิกเมนู Tools
  3. เลือก Options
  4. คลิกเลือกแท็ป Security
  5. คลิกเลือก "Warn me when other applications try to send mail as me" ให้มีเครื่องหมายถูกหน้าข้อความนี้ 


     
  6. คลิกปุ่ม Apply และ OK เพื่อยืนยัน

 


Menu