ตั้งค่า Outlook Express ในรูปแบบที่เราต้องการ

Outlook Express ถือได้ว่าเป็นโปรแกรมในการรับ-ส่งอีเมล์ที่ยอดนิยมตัวหนึ่ง ดังนั้น เรามาเรียนรู้การกำหนดค่าต่างๆ ที่น่าสนใจ และช่วยให้การทำงานสะดวกมากยิ่งขึ้น ในสไตล์ที่คุณต้องการได้กันดีกว่า
 
กำหนดให้ check mail ตามเวลาที่กำหนด 
คลิกเมนู Tools เลือก Options ที่หน้าต่างแท็ป General เลือก Check for new message every ... minutes ให้กำหนดเวลาว่าจะให้เช็คทุกๆ กี่นาที (แนะนำว่าประมาณ 10 นาที) 
 
กำหนดเสียงเตือน เมื่อมีเมล์เข้ามา
คลิกเมนู Tools เลือก Options ที่หน้าต่างแท็ป General เลือก Play sound when new message arrive 
กำหนดค่า เมื่อเปิดโปรแกรมให้อยู่ที่หน้า Inbox 
คลิกเมนู Tools เลือก Options ที่หน้าต่างแท็ป General คลิกให้มีเครื่องหมายถูกหน้า ข้อความ "When starting, go directly to my 'Inbox' folder"
 
ลบไฟล์ที่ไม่ใช้แล้วใน Delete Items แบบอัตโนมัติ 
คลิกเมนู Tools เลือก Options ที่หน้าต่างแท็ป Maintenance คลิกให้มีเครื่องหมายถูกหน้า ข้อความ "Empty message from the "Delete Items" folder on exit
 
นำ E-mail address ที่เราตอบเมล์ไปเก็บไว้ใน Address Book อัตโนมัติ 
คลิกเมนู Tools เลือก Options ที่หน้าต่างแท็ป Send คลิกให้มีเครื่องหมายถูกหน้า ข้อความ "Automatically put people I reply to in my Address Book
 
เพียงกำหนดรายละเอียดข้างต้น ก็จะช่วยให้เราทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นแล้ว

Menu