ขนาดไฟล์ ไม่แสดงบนหน้าต่าง Inbox

ที่หน้าต่าง Inbox โดยค่าเริ่มต้นของโปรแกรม Outlook จะไม่แสดงขนาดของไฟล์ที่เราได้รับเข้ามา ซึ่งการรับทราบว่าไฟล์ที่เราได้รับมีขนาดเท่าใดนั้น ทำให้เราทราบว่า ทำไมบางครั้งเมล์ที่ได้รับมาถึงช้ามากๆ บางคนอาจเข้าใจผิดว่าเครื่องแฮ้งค์ก็เป็นได้ และอีกอย่างหนึ่งก็คือการส่ง forward mail ไปให้ผู้อื่น ก็อาจเป็นปัญหาได้ ถ้ากรณีมีการส่งไฟล์ขนาดใหญ่เกินไป อาจทำให้ผู้รับมีปัญหาในการรับเมล์ได้ เช่นกัน

 

วิธีการดึง File Size มาแสดงที่ bar ในหน้าต่าง Inbox 


 1. เปิดโปรแกรม Outlook Express
 2. คลิกไปที่ Inbox
 3. เลือกบริเวณ bar ตรง From หรือใกล้เคียง ให้ดูภาพประกอบ 


   
 4. คลิกเลือกคำสั่ง Column
 5. เลือก Size ให้มีเครื่องหมายถูก ด้านหน้า 


   
 6. จากนั้น ถ้าต้องการย้าย Size ไปยังตำแหน่งไหน ก็สามารถคลิกเลือก Move Up หรือ Move Down
 7. คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยัน


   

 


Menu