ตั้งค่าการอัพเดทข้อมูลประจำวัน Today Viewตั้งค่าการอัพเดทข้อมูลประจำวัน (Today View)

ในส่วนของแท็บแจ้งเตือน Today View ที่จะคอยอัพเดทข้อมูลประจำวัน เราสามารถเปิด ปิดให้แสดงข้อมูลเฉพาะบางวิดเจ็ตได้ดังนี้

 • 1 แตะไอคอน Settings > Notification Center
 • 2 แตะเลื่อนสวิตช์ให้เป็นสีเขียวเพื่อเปิด หากต้องการปิดให้เลื่อนมาเป็นสีเทา ได้ดังนี้
  • Today Summary เปิด ปิด การอัพเดทพยากรณ์อากาศ หรือกิจกรรมใดๆ ทั้งหมดที่ต้องทำในวันนี้
  • Calendar Day View เปิด ปิด แสดงนัดหมายในปฏิทินของวันนี้
  • Reminders เปิด ปิด รายการแจ้งเตือนความจำของวันนี้
  • Stocks เปิด ปิด การอัพเดทหุ้นรายวัน
  • Tomorrow Summary เปิด ปิด รายการนัดหมายหรือกิจกรรมใดๆ ทั้งหมดที่ต้องทำในวันพรุ่งนี้
 

จัดเรียงลำดับการแจ้งเตือนของแอพ

ตั้งค่าการอัพเดทข้อมูลประจำวัน (Today View)

 

 • 1 แตะไอคอน Settings > Notification Center
 • 2 แตะ Edit มุมขวาบน
 • 3 แคะค้างที่today view บนแอพใดๆ แล้วลากไปวางตามลำดับที่ต้องการ ทำซ้ำจนจัดเรียงครบ
 • 4 เสร็จแล้วแตะ Done

นอกจากเราจะจัดเรียงลำดับการแจ้งเตือนแอพด้วยตนเองได้แล้ว เรายังสามารถตั้งค่าให้เรียงลำดับตามเวลาที่แจ้งเตือนเข้ามาได้อีกด้วย โดยแตะเลือกที่ Sort By Time ในหัวข้อ Notifications View

 

ตั้งค่าการอัพเดทข้อมูลประจำวัน (Today View)ตั้งค่าการแจ้งเตือนของแต่ละแอพ

หากมีบางแอพที่เราไม่อยากให้มีการแจ้งเตือน เข้ามาสามารถปิดการแจ้งเตือนในส่วนต่างๆ ได้ดังนี้

 • 1 แตะไอคอน Settings > Notification Center
 • 2 และเลื่อนลงมาในส่วนของหัวข้อ INCLUDE แล้วแตะเลือกแอพที่ต้องการ จากนั้นจะเข้าสู่หน้ารายละเอียดให้ตั้งค่าได้ดังนี้
  • ALERT STYLE เลือกรูปแบบการแจ้งเตือนบนหน้าจอ
   • None ไม่แสดงการแจ้งเตือนบนหน้าจอ
   • Banners แสดงการแจ้งเตือนเป็นแถบบนขอบจอชั่วคราว
   • Alerts แสดงการแจ้งเตือนเป็นกรอบกลางจอ
  • Badge App Icon เปิด ปิด สัญลักษณ์จำนวนรายการแจ้งเตือนบนไอคอน
  • Sounds (Reminder Alerts) ตั้งรูปแบบเสียงและระบบสั่นในการแจ้งเตือน
  • Show in Notification Center เปิด ปิด การแสดงในแถบแจ้งเตือน
  • Include เลือกจำนวนรายการแจ้งเตือนล่าสุด เช่น 1, 5 หรือ 10 รายการ
  • Show on Lock Screen เปิด ปิด การแสดงรายการแจ้งเตือนในหน้า Lock Screen

! ในบางแอพพลิเคชั่นอาจจะไม่สามารถตั้งค่าบางอย่างได้ ขึ้นอยู่กับการรองรับของแต่ละแอพพลิเคชั่นนั่นเอง


Menu