Internet คืออะไร

Internet คือระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ (Wide Area Network หรือ WAN) ที่มีการนำเอาคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันทั่วโลก จากเดิมที่ใช้การ ติดต่อกันในลักษณะของตัวอักษร ต่อมาได้มีการพัฒนาเรื่อยมาเป็นรูปภาพ จนกระทั่งปัจจุบันมีการพัฒนาในลักษณะของภาพ ภาพเคลื่อนไหน เสียง หรือแม้แต่ในลักษณะของภาพยนตร์ 

เพื่อให้ท่านเข้าใจและง่ายในการศึกษา ขออธิบายศัพท์ทางด้าน Internet บางคำ ดังนี้

 1. Web Page หมายถึง หน้าเอกสารที่ใช้แสดงข้อมูลต่างๆ (ตัวอย่างเช่น เอกสารที่ท่านกำลังอ่านอยู่นี้)
 2. Home Page หมายถึง หน้าเอกสารหน้าแรก หน้าหลัก (เท่านั้น)
 3. Web Host, Web Server หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่เราใช้เก็บ Web Page ของเรา
 4. Web Site, Web Address หมายถึง ชื่อที่อยู่สำหรับ Web page
 5. Web Browser หมายถึง โปรแกรมที่ใช้สำหรับค้นหาและเล่น internet ปัจจุบันที่เป็นที่นิยมทั่วโลกคือ Internet Explorer (IE), Netscape, Opera เป็นต้น
 6. HTTP (Hyper Text Transfer Protocal หมายถึง มาตราฐาน protocal อย่างหนึ่งในการสื่อสารข้อมูลทาง internet ซื่งสามารถสื่อสารข้อความ (Hypertext) และรูปภาพ (Hyper Media) ได้

Internet ติดตั้งอย่างไร

ก่อนจะติดตั้ง internet เพื่อใช้งาน ขอแนะนำอุปกรณ์สำหรับการใช้งาน internet ก่อนดังนี้

 1. คอมพิวเตอร์ ระบบ 486 ขึ้นไป แรม 8 MB
 2. โมเด็ม ความเร็วอย่างน้อย 28.8 (ยิ่งเร็วยิ่งดี)
 3. สายโทรศัทพ์ (สายตรงหรือสายพ่วงก็ได้)
 4. ซอร์ฟแวร์ แบ่งออกหลักๆ ได้ 
  4.1 สำหรับ Surf ค้นหาข้อมูล www ได้แก่ Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera 
  4.2 ซอร์ฟแวร์สำหรับตรวจสอบ Email ได้แก่ Eudora, Outlook Express 
  (ปัจจุบันคนนิยม check mail ผ่าน www โดยท่านสามารถสมัครเพื่อขอ Email ฟรีได้ เช่น www.hotmail.com, www.yahoo.com เป็นต้น)
 5. สมัครสมาชิกกับบริษัทที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต
สำหรับขั้นตอนการติดตั้งอินเตอร์เน็ตประกอบด้วย
 1. ติดตั้งโปรแกรม Windows 95, 98 ก่อน 
  (Windows 95,98 จะมีโปรแกรม IE, Outlook Express ให้ฟรี ไม่ต้องไปหาที่ไหน)
 2. ถ้าเป็น Modem ภายนอก ให้ต่อเข้ากับ com port (ปกติเครื่องคอมฯ ทั่วไปจะมี port com1, com2 ให้) 
  ถ้าเป็น Modem ภายใน จะต้องเปิดฝาเครื่องคอมฯ เพื่อต่อกับ slot ภายในตัวเครื่อง
 3. เปิด สวิทซ์ไฟ Modem จากนั้นติดตั้งโปรแกรม Driver ของ Modem (เพื่อให้เครื่องรู้จักกับโมเด็ม)
 4. ติดตั้ง Dialup (เพื่อทำการเชื่อมระบบโทรศัพท์ไปยัง ISP) มีขั้นตอนดังนี้ 
  4.1 คลิกที่ไอคอน My Computer เลือก Dial-Up Networking 

   

  4.2 คลิกไอคอน Make New Connection จะได้หน้าตาดังรูปด้านล่างนี้ (บางส่วน) คลิกปุ่ม Next

   

  4.3 ตั้งชื่อไอคอนที่จะ Connect ใส่เบอร์โทรศัพท์ของ ISP ที่จะเชื่อมโทรศัพท์ไป

   

  4.4 คลิกปุ่ม Finish จากนั้นท่านจะได้ ไอคอนหนึ่งตัวปรากฎขึ้น

   

  4.5 บาง ISP จะต้องมีการกำหนด server address (ให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ISP นั้น ๆ)

   
 5. เริ่มใช้งาน internet โดยการคลิกไอคอนที่สร้างขึ้น (เริ่มต่อโทรศัพท์ไปยัง ISP)
 6. หลังจาก connect ได้แล้ว ให้เริ่มเรียกเข้าโปรแกรม browser ตามต้องการ

ประเภทของการเชื่อมต่อเข้ากับ Internet

การเชื่อมต่อเข้ากับ ISP เพื่อใช้งาน internet นั้นการใช้โมเด็มดูจะเป็นเรื่องปกติ แต่สิ่งที่ได้คือความเร็วค่อนข้างจำกัด ซึ่งความจริงแล้วเราสามารถแบ่งการเชื่อม ต่อเข้ากับระบบ internet ได้ 3 ประเภท ดังนี้ 
 

 1. เชื่อมต่อผ่าน Modem (แบบที่เราใช้กันโดยทั่วไป) บางครั้งเราเรียกการเชื่อมต่อแบบนี้ว่า แบบกราฟฟิก (Graphic)
 2. เชื่อมต่อโดยตรง (Direct connection) เป็นการเชื่อมต่อเข้ากับ ISP โดยตรง โดยจำเป็นต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมคือ Router ซึ่งทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงเครือข่ายเข้าด้วยกัน โดยผ่านทาง Fiber Optic, ISDN, Leased Line โดยเราจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา หรือเช่าวงจรของการสื่อสารแห่งประเทศไทย
 3. เชื่อมต่อแบบ Terminal Emulation เป็นการเชื่อมต่อในรูปของข้อความ หรือที่เราเรียกว่า TEXT

บริการของ Internet

หลังจากที่เราทราบขั้นตอนต่าง ๆ ในการติดตั้ง และประเภทของ internet แล้ว คราวนี้ลองมาศึกษาว่า internet มีบริการอะไรให้เราได้ใช้ประโยชน์ได้บ้าง เราสามารถแบ่งการบริการของ internet ได้ 2 หลักใหญ่ ๆ คือ

 1. บริการด้านการสื่อสาร ได้แก่ 
  1.1 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) คือการรับ-ส่งจดหมาย ผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความเร็วในการส่ง แต่มีค่าใช้จ่ายต่ำ 
  1.2 สนทนาแบบออนไลน์ หรือการพูดคุยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันโปรแกรมที่เรานิยมใช้กันคือ ICQ, Pirch
  1.3 กระดานข่าว คือการฝากข้อความหรือข่าวสาร โดยมีการแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ 
  1.4 การโอนย้ายข้อมูล (FTP) 
  1.5 การใช้งานเครื่องระยะไกล (Telnet)
 2. บริการด้านการค้นหาข้อมูล ได้แก่ 
  2.1 WWW (World Wide Web) เป็นบริการค้นหาข้อมูลในรูปแบบ Hypertext โดยผ่านทางโปรแกรม Web Browser 
  2.2 WAIS (Wide Area Inofrmation Service) หมายถึง ศูนย์ข้อมูลบน internet
  2.3 Hytelnet เป็นบริการค้นหาชื่อหรือสถานที่ เช่นเดียวกับห้องสมุด

 


Menu