เพื่อให้เข้าใจการใช้งานคอมพิวเตอร์


เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์ ทางเราจึงได้รวบรวมคำศัพท์ต่างๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ หรือชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์เป็นหลัก ทั้งนี้เวลาใช้งาน หรือเรียกอุปกรณ์/ชิ้นส่วนนั้นๆ จะได้มีแนวทางและเข้าใจเหมือนกัน


คำศัพท์ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

 • การ์ดจอ
  • อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการจัดการให้เกิดการแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
 • คีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์ (Keyboard)
  • อุปกรณ์ในการสั่งงานคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่ง ในรูปแบบของการพิมพ์
 • คอมโบไดรซ์ (Combo-Drive)
  • อุปกรณ์สำหรับอ่าน/เขียนแผ่น CD แต่ไม่รองรับการเขียนแผ่น DVD แต่อ่านแผ่น DVD ได้
 • คอมพิวเตอร์เคส (Computer Case)
  • ตัวเครื่องที่หุ้มห่อชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์
 • เครื่องพิมพ์ (Printer)
  • อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับพิมพ์งานจากคอมพิวเตอร์ออกมาทางกระดาษ เครื่องพิมพ์มีหลายชนิดได้แก่ เลเซอร์, หัวเข็ม, แบบพ่นหมึก เป็นต้น
 • ซอร์ฟแวร์(Software)
  • โปรแกรมในการใช้งาน เพื่ออย่างใดอย่างหนึ่ง
 • ซีดีรอมไดรซ์ (CD-ROM Drive)
  • อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับอ่าน/เขียนแผ่น CD/DVD ทั้งนี้ขึ้นกับรุ่นที่ใช้งานว่ารองรับการอ่าน/เขียนแผ่น CD ประเภทไหนบ้าง
 • ซีอาร์ที มอนิเตอร์(CRT Monitor)
  • จอภาพประเภทหนึ่ง ที่มีลักษณ์เหมือนจอโทรทัศน์รุ่นเก่า
 • ซีพียู (CPU)
  • หน่วยความผล หรือสมองของคอมพิวเตอร์
 • พอร์ต (Port)
  • ช่องทางสื่อสารของคอมพิวเตอร์ พอร์ตมีหลายอย่างเช่น Serial Port, Parallel Port, USB Port เป็นต้น
 • พาวเวอร์ซัฟฟลาย (Power Supply)
  • อุปกรณ์ในการควบคุมและจ่ายกระแสไฟภายในคอมพิวเตอร์
 • แฟลชไดรฟ์ (Flash Drive)
  • อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบแฟลช แบบเคลื่อนย้ายได้ มีขนาดเล็ก พกพาได้สะดวก เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านทางพอร์ต USB
 • เม้าส์ (Mouse)
  • อุปกรณ์ในการสั่งงานคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่ง ในรูปแบบของการคลิก
 • เมนด์บอร์ด/มาสเตอร์บอร์ด (Mainboard / Masterboard)
  • อุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ทุกชิ้นของคอมพิวเตอร์
 • ยูพีเอส (UPS)
  • อุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันไฟฟ้าดับ มีแบตเตอรี่ในตัว ในเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
 • ยูเอสบี (USB)
  • ช่องทางการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ กับคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้งานมากที่สุด
 • สแกนเนอร์ (Scanner)
  • อุปกรณ์ในการสแกนภาพจากสิ่งต่างๆ เข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของไฟล์ (คล้ายการถ่ายภาพ)
 • เว็บแคม (Web Cam)
  • เป็นอุปกรณ์ในการสื่อสารในรูปแบบวีดีโอ สามารถสื่อสารผ่านทางอินเตอร์เน็ตแบบเห็นภาพเคลื่อนไหวได้
 • หน่วยความจำ (RAM)
  • หน่วยความจำที่ใช้สำหรับการประมวลผลข้อมูล
 • แอลซีดี มอนิเตอร์(LCD Monitor)
  • จอภาพประเภท แอลซีดี มีขนาดบาง ประหยัดพลังงาน
 • ฮาร์ดดิกส์ (Harddisk)
  • อุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลที่สำคัญที่สุดของคอมพิวเตอร์
 • ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
  • อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนทั้งหมดของคอมพิวเตอร์ที่สามารถจับต้องได้ รวมทั้งภายนอกและภายในตัวเครื่องด้วยMenu