ค่ากระดาษต่อเดือนมีมูลค่าเท่าไร


คุณเคยตรวจสอบหรือไม่ว่า องค์กรของคุณเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของกระดาษมากน้อยเท่าไหร่ โดยเฉพาะกับกระดาษที่ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ประเภทต่างๆ ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นกระดาษต่อเนื่อง กระดาษ A4 สำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต หรือเลเซอร์

กระดาษ A4 น่าจะเป็นกระดาษที่องค์กรใช้กันมากที่สุด และที่อยากแนะนำก็คือ ควรเลือกกระดาษให้มีความหนาพอเหมาะ และที่ทดสอบแล้วกระดาษ A4 ความหนา 80 เป็นกระดาษที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเครื่องพิมพ์องค์เจ็ต และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ เหตุผลหลักคือ กระดาษไม่บางหรือหนาเกินไป เครื่องพิมพ์ดูดกระดาษได้ดี กระดาษไม่ย่นเมื่อพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ต (แบบพ่นหมึก)


แนะนำการใช้กระดาษรีไซเคิล

  • ระวังเรือง แม็กซ์ และคลิปติดกระดาษ ตัวปัญหาใหญ่ ที่หลายๆ คนมักไม่ระวัง !
  • กระดาษที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สามารถกลับด้านไปใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ และอิงค์เจ็ต
  • กระดาษที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ต ไม่แนะนำให้กลับมาใช้งาน (เพราะกระดาษอาจย่น และติดเครื่องหัวพิมพ์ได้)
  • กระดาษย่น งอ ไม่แนะนำให้นำกลับมาใช้ใหม่กับเครื่องพิมพ์ แนะนำให้ใช้เป็นกระดาษสำหรับโน๊ต จะดีกว่า

ข้อคิด ถ้าใช้กระดาษผิดวิธี


กรณีใช้กระดาษไม่ถูกวิธี กระดาษติดเครื่องพิมพ์ และการดึงกระดาษที่ไม่ถูกวิธีทำให้อุปกรณ์บางตัวหัก (เคยมีประสบการณ์กับเพื่อนๆ ต่างแผนก) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมอย่างน้อยก็ประมาณ 2,000 บาทขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นกับชิ้นส่วนที่เสียหาย และรุ่นของเครื่องพิมพ์ และถ้าลองเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการซ่อมเครื่องพิมพ์กับกระดาษต่อ 1 รีม จะเห็นว่า ราคาต่างกันลิบลับ หลายเท่าตัว


Menu