รวมมิตรโปรแกรม Utility

ฟร๊โปรแกรมรวมความสามารถของโปรแกรมหลายๆ โปรแกรมด้วยกัน เช่น การบันทึกหรืออ่านไฟล์ .ZIP การโอนย้ายไฟล์ผ่านระบบเครือข่าย (FTP) การแบ่งแยกไฟล์ (File Splitting) เป็นต้น? นอกจากนี้เรายังสามารถติดตั้งโปแกรมนี้ไปใช้งานกับเราได้ทุกๆ ที่ไม่ว่าจะเป็น CD หรือแม้กระทั้ง USB Flash Drive ได้อีกด้วย

FreeCommander โปรแกรมรวมมิตร Utility

Freeware FreeCommander

 • Dual-panel technology - horizontal and vertical
 • Tabbed interface
 • Optional tree view for each panel
 • รวมความสามารถของ?viewer to view files in hex, binary, text or image format
 • View ไฟล์ที่อยู่ใน Archive
 • Built in archive handling: ZIP (read, write), CAB (read, write), RAR (read)
 • Nested archive handling
 • ง่ายในการเข้าถึง?system folders, control panel, desktop and start menu
 • Copy, move, delete, rename files and folders
 • Wipe files
 • สร้างและตรวจสอบ MD5 checksums
 • แบ่งแยกไฟล์ขนาดใหญ่
 • File properties and context menu
 • คำนวณขนาดของ?folder?
 • เปรียบเทียบ Folder? ?
 • Modification of file date and attributes
 • Folder / program favorites
 • ค้นหาไฟล์? ?
 • File filters for display
 • User defined columns for detailed view
 • DOS command line
 • รองรับการทำงานหลายภาษา

Menu