เพื่อความเร็วในการเรียกใช้โปรแกรม


โดยปกติแล้ว เราสามารถสั่งให้ Windows เปิดโปรแกรมใดๆ ก็ได้ ถ้าเรามีการใช้งานบ่อยๆ โดยการใส่ ShortCut เข้าไปที่เมนู "Startup" ซึ่งถือว่าเป็นวิธีง่ายที่สุด แต่ถ้าเรามีหลายๆ โปรแกรมที่ใช้งานบ่อยๆ แต่ไม่ต้องการให้เปิดโปรแกรม เพราะเครื่องคอมฯ จะทำงานช้า? เราสามารถแก้ไขวิธีการนี้ได้ โดยใช้โปรแกรมประเภท Launcher?
 

SE-TrayMenu
 

SETrayMenu Launcher program

ความสามารถของ SE-Traymenu

  • ใส่โปรแกรมเข้าไปยัง SE-Traymenu เพื่อสะดวกในการเรียกใช้งาน
  • สามารถกำหนด Hotkey เพื่อเรียกใช้โปรแกรม
  • รองรับการทำงาน Drag and Drop (ลากและวาง)
  • รองรับการทำงานหลายภาษา
  • มีเวอร์ชั่นที่เป็น Portable

Menu