Gparted Partition Harddisk
แบ่งพื้นที่ฮาร์ดดิสกด้วย Gparted Live CD

คนไทยส่วนใหญ่ เวลาต้องการแบ่งพื้นที่บนฮาร์ดดิสก์ ส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับโปรแกรม Partition Magic ที่มีมานาน แต่ไม่ใช่ฟรีแวร์ ดังนั้น สำหรับองค์กร หรือคนใช้งานตามบ้านที่ต้องการใช้โปรแกรมอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ต้องไม่พลาดโปรแกรมตัวนี้ เพราะเป็นฟรีแวร์ที่มีความสามารถไม่ยิ่งหย่อนไปกับ Partition Magic เลย? (การทำงานจะทำงานโดยผ่านระบบปฏิบัติการ Linux แต่ไม่ต้องตกใจครับ เพราะสามารถทำเป็นแผ่น BOOT CD ได้ด้วย ตอน download โปรแกรมมา)

 

 

 

 

Gparted Partition Harddisk

 

ความสามารถของโปรแกรม Gparted Live CD

  • แบ่งพื้นที่ของฮาร์ดดิสก์
  • Enable / Disable ฮาร์ดดิสก์
  • แก้ไข ปรับขนาด ลบฮาร์ดดิสก์
  • รองรับระบบไฟล์หลากหลาย รวมทั้ง FAT16, FAT32 และ NTFS และอื่นๆ อีกมากมาย
  • ทำงานผ่านระบบปฏิบัติการ Linux
  • รองรับการทำแผ่น boot ด้วย CD/USB/HD/PXE
  • สนใจ download Gparted Live CD ขนาดไฟล์ 100 MB จะได้ไฟล์ .ISO เพื่อใช้สำหรับ Burn ลง CD

Gparted Live CD เป็นฟรีแวร์ประเภท Open Source ครับ !? ทางเราขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรณรงค์การใช้โปรแกรมอย่างถูกต้องตามกฏหมาย..

 

 


Menu