ทำความรู้จัก Windows FONT


สำหรับผู้ใช้งาน Windows คงต้องรู้จักเป็นอย่างดีกับ "FONT" ซึ่งหมายถึงรูปแบบตัวอักษร ซึ่งจะช่วยให้งานเอกสาร งานพิมพ์ และงานด้านออกแบบให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น และแตกต่างจากคนอื่นๆ เราสามารถติดตั้ง Windows FONT ได้ไม่ยาก และสามารถหาซื้อ FONT หรือ Download จากเว็บไซต์ต่างๆ ที่แจกฟรีไดอีกด้วย
 

เครื่องมือจัดการ FONT

Download NexusFont Font Viewer

ถ้าเรามีการติดตั้ง FONT เข้าไปมากๆ นับร้อยๆ นับพัน FONT ปัญหาที่พบได้คือ คอมพิวเตอร์อาจมีการทำงานที่ช้าลง และเวลาที่เราต้องการเลือกใช้งาน FONT ใดๆ ก็อาจประสบปัญหาว่า ไม่สามารถจำรูปแบบของ FONT นั้นๆ ได้ ผลลัพธ์ก็คือ ต้องมาดูละแบบ ซึ่งต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก? แต่ ปัญหานี้จะหมดไป ด้วยการใช้โปรแกรมประเภท Font Viewer / Manager เข้าช่วย 

NexusFont - Font Viewer / Manager

  • สนใจ download NexusFont ขนาดไฟล์ 2.28 MB
  • รองรับระบบปฏิบัติการ Windows 2000 ขึ้นไป?

ความสามารถของโปรแกรม NexusFont

  • รองรับ Font ประเภท TrueType, OpenType และ Adobe Type1
  • แสดงหน้าตา รูปแบบของ Font ทั้งที่ติดตั้งแล้วและยังไม่ติดตั้งได้
  • ช่วยติดตั้งและยกเลิกการติดตั้ง Font ได้
  • ค้นหาและลบ Font ที่ซ้ำๆ
  • พิมพ์ตัวอย่าง Font ในรูปแบบของรายงาน
  • จัดกลุ่มของ Font

เครื่องมือเล็กๆ แต่ก็สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้บ้าง โดยเฉพาะกับคนที่ต้องทำงานด้านการออกแบบ และคนทำเว็บไซต์
 


Menu