คุณสมบัติของ FAT32


ปัจจุบันฮาร์ดดิกส์รุ่นใหม่ๆ จะมีความจุใหญ่มาก ในระดับร้อย ระดับพัน GB และรูปแบบของไฟล์นั้น จะอยู่ในรูปแบบของ NTFS ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของฮาร์ดดิกส์ ส่วน FAT32 เป็นรูปแบบเก่าที่มีข้อจำกัดคือ ไม่สามารถ Format ฮาร์ดดิกส์ให้อยู่ในรูปแบบ FAT32 ได้เกิน 32 GB แต่วันนี้มีทางแก้ไขแล้ว ด้วยฟรีโปรแกรมที่ชื่อว่า Fat32Formatter
 

Fat32Formatter


Fat32 Formatter
 

  • สนใจ download Fat32Formatter ขนาดไฟล์
  • รองรับระบบปฏิบัติการ Windows 2000 ขึ้นไป (32bit)

ประโยชน์ของฮาร์ดดิกส์ FAT32


บางโปรแกรมเก่าๆ หรือเครื่องเล่น DVD Player ที่รองรับการใช้งาน USB Harddisk อาจต้องการฮาร์ดดิกส์ที่เป็น FAT32 เท่านั้น
 

วิธีตรวจสอบว่าฮาร์ดดิสก์ของเราเป็น FAT หรือ NTFS
?

  1. ดับเบิลคลิกที่ My Computer
  2. คลิกขวาที่ Drive ที่ต้องการ เช่น C: เลือกคำสั่ง Properties
  3. ทีหน้าต่างแท็ป "General" จะเห็น "File System" จะพบว่าของเราส่วนใหญ่เป็น NTFS

?


Menu