ใครยังไม่เคยเห็น Taskbar ของ Windows 7 บ้าง

Windows 7 เป็นเวอร์ชั่นใหม่ของระบบปฏิบัติการ Windows ถัดจากเวอร์ชั่น Windows Vista ซึ่งจุดเด่นที่เห็นได้ชัดอย่างหนึ่งก็คือ การเปลี่ยนรูปแบบหน้าตาของ Taskbar ให้มีความแตกต่างจากเดิมบ้างเล็กน้อย แต่ดูดีกว่า แถมด้วยเวลาเราเปิดโปรแกรมต่างๆเพื่อใช้งาน โปรแกรมเหล่านั้นก็จะแสดงที่ Taskbar และถ้าเราเอาเม้าส์เลื่อนเข้าไปใกล้ ก็จะสามารถแสดงเป็น Thumbnail ให้เห็นก่อนคลิกเลือกจริงได้ด้วย

ViGlance - เปลี่ยน Taskbar เป็น Windows 7

Windows XP to Windows 7 Taskbar

 

ไม่อยาก upgrade แต่ยังคงอยากใช้ Windows XP ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงเฉพาะหน้าตาของ Taskbar ก็สามารถใช้โปรแกรมนี้ทดแทนได้ทันที แถมโปรแกรมนี้ไม่จำเป็นต้องติดตั้งด้วย (ทำให้สามารถทดสอบได้อย่างเต็มที่) เพียงแค่ download และดับเบิลคลิกเพื่อเปิดโปรแกรมเท่านั้น


Menu