คุณทราบหรือไม่ว่าคอมพิวเตอร์ในระบบบเครือข่ายมีจำนวนเท่าใด


วิธีการหนึ่งที่จะทำให้เราทราบได้ว่าคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายในเรามีจำนวนเท่าใด ก็คือการเดินเข้าไปนับทีละเครื่อง แต่ถ้าเครื่องคอมฯ ของเรามีนับร้อย นับพัน เราจะทำอย่างไรให้ตรวจสอบได้รวดเร็วที่สุด ! ?วิธีการก็คือใช้โปรแกรมเข้าช่วยในการตรวจสอบ อย่างเช่น IP Scanner เป็นต้น โปรแกรมประเภทนี้จะทำการทดสอบโดยการ "Ping" ไปยังเครื่องคอมฯ แต่ละเครื่องที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายของเรา และจะทำหน้าเก็บสถานะของคอมพิวเตอร์นั้นๆ ว่า เปิดใช้งานอยู่หรือเปล่า รวมทั้งทำให้เราได้ชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม IP address ของเครื่องอีกด้วย
 

Angry IP Scanner

IP Scanner Tool
 

ความสามารถของโปรแกรม Angry IP Scanner

  • ไม่ต้องติดตั้ง แค่ download และ unzip (ถ้ามี)
  • สามารถกำหนดขอบเขตของการทดสอบ (กล่มของ IP Address)
  • แสดงรายละเอียดเป็นหมายเลข IP Address, สถานะ พร้อมชื่อคอมพิวเตอร์ (Computer Name)
  • รองรับการทำงานทั้ง Windows / Mac OS / Linux

เครื่องมือฟรีนี้ เหมาะสำหรับไอทีทุกๆ ท่าน รวมทั้งคนที่ทำงานดูแลระบบเครือข่ายทุกคน
 


Menu