โปรแกรมคู่ใจ Administrator

สำหรับนักคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบ และโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่แผนกไอที ทั้งหลายที่ต้องมีการติดตั้งโปรแกรมบ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Office, Windows เป็นต้น บางครั้งอาจเกิดปัญหาเกี่ยวกับ Serial number ของโปรแกรมเหล่านี้ เช่น ลืม serial number เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป ด้วยฟรีโปรแกรมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาให้คุณอย่างง่ายดาย


นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมสำหรับตรวจสอบระบบเครือข่าย (LAN) ระบบไร้สาย (Wireless) รวมทั้ง Bluetooth และโปรแกรมอื่นๆ ที่จำเป็นมากสำหรับผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ทุกท่าน

Top 10 โปรแกรมสำหรับที่ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

  1. Network Password Recovery - โปรแกรมค้นหา password สำหรับ remote computer, password mail, MSN password รวมทั้ง password ในการเข้าถึงเว็บผ่านโปรแกรม Internet Explorer
  2. ProduKey - ฟรีโปรแกรมในการค้นหา และแสดง product key ของ Microsoft Office, Windows และอีกหลายๆ โปรแกรมของค่าย Microsoft โดยเฉพาะ
  3. Mail PassView - อีกหนึ่งฟรีโปรแกรมในการช่วยค้นหา password ของระบบอีเมล์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Outlook Express, Microsoft Outlook, Windows Mail, Windows Live Mail, Incredi Mail,Yahoo Mail, Hot Mail รวมทั้ง Gmail ด้วย
  4. Outlook PST Password Recovery - สำหรับผู้ใช้งาน Microsoft Outlook และมีการใส่ password ใน mail box ไฟล์ประเภท PST
  5. CurrPorts - โปรแกรมสำหรับตรวจสอบและแสดง TCP/IP computer ports
  6. AdapterWatch - โปรแกรมสำหรับแสดงรายละเอียดของการ์ด Network และดูความเร็วในการโอนย้ายข้อมูลในปัจจุบัน
  7. WirelessNetView - โปรแกรมสำหรบ view ดูระบบเครือข่าย Wireless ดูสัญญาณความแรงของ Wireless และรายละเอียดต่างๆ
  8. BluetoothView - โปรแกรมสำหรับการ monitor ระบบ Bluetooth พร้อมแสดงรายละเอียดของการเชื่อมต่อ Bluetooth ในปัจจุบัน
  9. IE PassView - โปรแกรมสำหรับการค้นหา password ที่เก็บโดยโปรแกรม Internet Explorer ตัวอย่างเช่น รหัสผ่านที่เราใช้สำหรับใส่เวลาเข้าถึงเว็บไซต์ใดๆ เป็นต้น
  10. CurrProcess - โปรแกรมในการ view process ของ Windows สำหรับช่วยในการวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาของไวรัส สปายแวร์ได้ด้วย

ฟรีโปรแกรมเหล่านี้ผลิตและพัฒนาโดย NirSoft.Net คุณสามารถเลือก download โดยดับเบิลคลิกจากชื่อโปรแกรมแต่ละหัวข้อได้เลยครับ และโปรแกรมทั้งหมดนี้มีขนาดเล็กมากๆ ด้วย และที่สำคัญโปรแกรมส่วนใหญ่สามารถ copy ลงบน USB Flash Drive ได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้ง


Menu