โปรแกรมถูกยกเลิกการใช้งานเนื่องจากไวรัส

Re-Enable Fix Tool ความสามารถของไวรัสที่ทำให้ผู้ถูกคุกคามอย่างเราๆ ต้องปวดหัวเอาการ นั่นคือ การหยุดทำงาน (disable) ของคำสั่งต่างๆ ใน Windows ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งส่งผลให้การทำงานไม่สมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นการ การไม่สามารถใช้คำสั่ง Regedit, CMD, RUN, Task Manager, MS Config, Folder Options และอื่นๆ อีกมาก? หลายๆ คนมักแก้ไขปัญหาโดยการลง Windows ใหม่ ซึ่งทำให้เสียเวลาค่อนข้างมาก วันนี้มีทางออกให้แล้วครับ? ด้วยฟรีโปรแกรมขนาดเล็กที่จะช่วยในการ enable ให้คำสั่งต่างๆ เหล่านี้ สามารถทำงานได้ดังเดิม

?

Re-Enable

Re-Enable Fixed Tool

  • สนใจ download Re-Enable ขนาดไฟล์ 773 KB
  • รองรับระบบปฏิบัติการ Windows XP/Vista/7

ความสามารถของโปรแกรม Re-Enable?

  • แก้ปัญหาถูก disable คำสั่งต่างๆ ของ Windows
  • รองรับการแก้ไขปัญหาคำสั่งต่างๆ เหล่านี้ registry editing /?Cmd / Taskmgr / System restore Config / Folder options config และ Run command

แค่เลือกแก้ไขปัญหาโปรแกรมที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม Re-Enable? แค่นี้โปรแกรมที่ถูกยกเลิกก็กลับมาเป็นดังเดิมแล้ว..


Menu