อีกหนึ่งทางเลือกในการใช้โปรแกรมเช็คเมล

คนส่วนใหญที่ใช้งานอีเมลคงรู้จัก Outlook Express ซึ่งเป็นฟรีโปรแกรมเช็คเมล ที่มาพร้อมกับ Windows ก่อนรุ่น Windows Vista (Windows Vista ได้เปลี่ยนชื่อ Outlook Express เป็น Microsoft Mail) แต่อีกหลายๆ คนคงใช้โปรแกรม Microsoft Outlook เช็คเมลแทน ซึ่งโปรแกรมนี้จะต้องเสียเงินซื้อ อย่างไรก็ตาม เรามีอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นฟรีโปรแกรมที่ใช้สำหรับเช็คเมลได้เช่นเดียวกัน และเป็นโปรแกรมที่มีประวัตมายาวนานเช่นกัน โปรแกรมนี้ชือว่า Pegasus Mail

Pegasus Mail

Pegasus Mail Client

ความสามารถหลักๆ ของ Pegasus Mail

  • รองรับการใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการบน Windows และ DOS
  • รองรับการ check mail ชนิด POP3
  • รองรับการใช้งาน IMAP Protocol
  • สามารถ check mail ได้มากกว่า 1 Account
  • มีระบบจัดการ Junkmail
  • ฟรีโปรแกรม

 


Menu