เทศกาลยื่นภาษีประจำปี 2553 มาถึงแล้ว

Free Program Calculating Taxสำหรับเพื่อนๆ พนักงานบริษัททั้งหลาย และบุคคลทั่วไปที่ต้องมีการยื่นภาษีรายได้บุคคลธรรมดา ที่มีรายได้ของปีภาษี 2553 ตอนนี้คุณสามารถยืนภาษีออนไลน์ได้แล้วครับ แต่ถ้าใครยังไม่อยากยื่น แต่ต้องการคำนวณภาษีก่อนว่า มีจำนวนต้องยื่นเพิ่ม หรือขอคืนได้เท่าไหร่ สามารถ Download ฟรีโปรแกรมจากกรมสรรพากรได้แล้วครับ

ยื่นภาษีเร็ว ได้เงินคืนเร็วน่ะครับ

โปรแกรมคำนวณภาษีรายได้บุคคลธรรมดา


โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้

ความสามารถของโปรแกรม

ใช้งานง่าย เพราะมีหน้าต่างเดียวให้กรอก
คำนวณภาษีรายได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี? 2553
สามารถบันทึกไฟล์และนำไปร่วมกับการยื่นภาษีออนไลน์ได้

ขอคืนภาษี เรื่องที่ต้องตรวจสอบ

สำหรับผู้ที่ขอคืนภาษี สามารถตรวจสอบสถานะและความต้องการเอกสารเพิ่มเติมหรือไม่ จากลิงค์ของกรมสรรพากร แต่สามารถตรวจสอบได้ภายหลังจากยื่น 3 วันทำการแล้วเท่านั้นน่ะครับ
ตรวจสอบสถานะการขอคืนภาษี

http://www.rd.go.th/publish/tax_inquire.html

ลิงค์สำหรับการยื่นภาษีออนไลน์จากกรมสรรพากร

http://rdserver.rd.go.th/publish/page01_pnd901.htm

ถ้ายังไม่เคยลงทะเบียนยื่นภาษีออนไลน์ เราจำเป็นจะต้องสมัครลงทะเบียน ในหัวข้อ ลงทะเบียน แต่ถ้ามีรหัสผ่านแล้ว ให้คลิกหัวข้อ ยื่นแบบ และเลือกแบบที่ต้องการได้เลย


Menu