ทำความรู้จัก Screen SaverInstantStorm Screen Saver Screen Saver เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับแสดงข้อความ รูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว ทั้งนี้แล้วแต่คนสร้าง Screen Saver จะแสดงเมื่อก็ต่อเมื่อคอมพิวเตอร์ของเราไม่ได้มีการใช้งานในระยะเวลาหนึ่ง (ซึ่งเราสามารถกำหนดเวลาให้แสดง Screen Saver ได้ตามความพอใจ ตัวอย่างเช่น กำหนดให้ 10 นาที ถ้าไม่มีการใช้งานคอมพิวเตอร์ ให้แสดง Screen Saver ที่เรากำหนดไว้


ปัจจุบัน การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Flash หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เราต้องการ สามารถนำไฟล์ Flash มาสร้างเป็น Screen Saver ได้อย่างง่ายๆ เพียงแค่ติดตั้งโปรแกรมที่จะแนะนำต่อไปนี้ นั่นคือ "InstantStorm" จากนั้นก็เพียงเลือกไฟล์ Flash ที่ต้องการ สามารถบันทึกเป็นไฟล์ .SCR หรือจะสร้างเป็นไฟล์ที่สามารถนำไปติดตั้งได้ทั่วไปก็ได้ด้วย ซึ่งจะมีนามสกุล .EXEInstantStorm

Screen Saver Maker

  • สนใจ download InstantStorm ขนาดไฟล์ 1.88 MB
  • รองรับระบบปฏิบัติการ Windows ทุกเวอร์ชั่น

ความสามารถของโปรแกรม InstantStorm

  • สร้าง Screen Saver นามสกุล .SCR
  • สร้างเป็นไฟล์ที่ใช้สำหรับการติดตั้งหรือ Install ได้
  • สร้าง Screen Saver จากไฟล์ Flash หรือไฟล์นามสกุล .SWF
  • สามารถนำรูปภาพมาใส่ตอนติดตั้งโปรแกรมได้ด้วย
Menu