สร้างไฟล์แบบติดตั้งอัตโนมัติ


การสร้างไฟล์ให้สามารถติดตั้งอัตโนมัติประเภท SFX (Self Extracting Archive) เราจะต้องมีการแปลงไฟล์/โฟลเดอร์ ให้อยู่ในรูปแบบของ EXE ซึ่งเป็นนามสกุลไฟล์ประเภทโปรแกรม ประโยชน์ของทำไฟล์เป็น SFX นี้ ทำให้ผู้รับสามารถสั่งติดตั้งโปรแกรมได้ตามใจผู้ส่งให้

ตัวอย่างการนำไปใช้


สมมุติว่าเรามีไฟล์รูปภาพต่างๆ มากมาย และต้องการให้ผู้รับเก็บไฟล์รูปภาพนั้นในโฟลเดอร์ที่ต้องการ จากนั้นให้รันโปรแกรมที่เราต้องการ ก็สามารถทำได้ด้วย? นอกจากนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโปรแกรมประเภท Portable ที่เราสามารถ copy ทั้งโฟลเดอร์ไปใช้งานได้ทันที

Make SFX

Freeware MakeSFX

 • สนใจ download Make SFX ขนาดไฟล์ 492 KB
 • รองรับระบบปฏิบัติการ Windows ตั้งเวอร์เวอร์ชั่น 95 ขึ้นไป

วิธีการใช้งานโปรแกรม Make SFX

 1. เพียงสั่งรันโปรแกรมจะได้หน้าต่างให้ใส่รายละเอียดดังนี้
  • Soure Directory? -? ให้ใส่ชื่อโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูลหรือโปรแกรมที่ต้องการ
  • Executable file - ไฟล์ที่สั่งให้รันอัตโนมัติหลังจากติดตั้งเสร็จ
  • Target SFX file - ชื่อไฟล์ที่สร้าง .EXE
 2. จากนั้นสั่งรัน MakeSFX
 3. จะได้ไฟล์ .EXE

?


Menu