คุณกำลังมองหาเครื่องมือจัดการ Database อยู่หรือเปล่าระบบ Database ในปัจจุบัน มีความหลากหลายมาก การใช้งานก็จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเฉพาะในการเข้าถึงเพื่อจัดการ รวมทั้งการสำรองข้อมูลหรือการเรียกข้อมูลย้อนกลับ แต่ถ้าคุณเป็นบุคคลหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการดูแล จัดการ Database และไม่ต้องการใช้เครื่องมือหลากหลาย?นี่อาจเป็นคำตอบที่คุณกำลังค้นหาอยู่ก็เป็นได้

Database .NET

Database .NET Management Tool


 • สนใจ download Database .NET ขนาดไฟล์ 5.58 MB
 • รองรับระบบปฏิบัติการ Windows 2000 ขึ้นไป

ความสามารถของ Database .NET

 • Automatically: Create/Shrink/Protect database
 • Backup/Restore database
 • Syntax Highlighting
 • Service Manager
 • Code Generation
 • SQL Example Manager
 • Multiple Query Tab
 • SQL Query Batch
 • Export to CSV/XML/TXT
 • Print Query Results

รองรับ Database ต่างๆ ดังนี้

 • MS Access 97-2003 (*.mdb;*.*)
 • MS Access 2007 (*.accdb)
 • MS Excel 97-2003 (*.xls)
 • MS Excel 2007 (*.xlsx)
 • dBASE IV (*.dbf)
 • Firebird (*.gdb;*.fdb)
 • MySQL
 • SQL Server
 • SQL Azure
 • SQL Server CE (*.sdf)
 • SQLite (*.db;*.db3;*.sqlite)
 • PostgreSQL
 • Oracle
 • Data Sources (OLE DB)
 • ODBC File DSN (Data Source Name)Menu