หลายคนคงไม่คุ้นเคยกับคำว่า LaTex


LaTex อ่านว่า ลาเทค หรือ เลย์เทค เป็นระบบการจัดเรียงพิมพ์ที่ใช้สำหรับเอกสารทางคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์? สำหรับการพิมพ์สูตรและค่าต่างๆ ที่มีความสลับซับซ้อน ไม่ได้เป็นข้อความที่แสงบนบรรทัดเดียวกันอย่างที่เรากำลังอ่านอยู่นี้? นักเรียน นิสิต นักศึกษา คงเข้าใจดีว่า เวลาพิมพ์สูตรทางคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์นั้นยากแค่ไหน

TeXnicCenter เครื่องมือในการพิมพ์ LaTex

LaTex Editor Tool

  • สนใจ?download TeXnicCenter ขนาดไฟล์ 4.7 MB? หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บลิงค์ดังกล่าว

ความสามารถของโปรแกรม TeXnicCenter


สำหรับใช้ในการเขียนสมการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์? แสดง และพิมพ์ออกมาทางเครื่องพิมพ์ได้ หรือจะบันทึกในรูปแบบ DVI, PostScript และ PDF ไฟล์ได้ด้วย (PDF ต้องใช้ PDFText ช่วย)?? ซึ่งพอสรุปได้ว่า โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับนักวิทยาศาสตร์ นิสิต นักศึกษาที่สนใจงานทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือทางคณิตศาสตร์?


Menu